Club Med Finolhu Villas, Maldives (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)(VV)

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: Club Med Finolhu Villas, Maldives Package All Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • กิน: อาหารครบทุกมื้อ
 • พิเศษ: ฟรีสปีดโบ้ทรับส่ง ที่สนามบิน และระหว่างรีสอร์ทคานิ- มีบริกรบริการประจำห้องแบบส่วนตัว
 • พัก: The Finolhu Villas, Maldives

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3

กรุงเทพฯ - มัลดีฟท์

เดินทางโดยสายการบิน………

อาหาร กลางวัน (ใข้บริการได้เมือท่านเช็คอินแล้วเท่านั้น / อาหารเย็น)
——–
ถึงสนามบินมาเล ประเทศมัลดีฟท์ สังเกตป้ายชื่อ ของรีสอร์ทคลับเมลมัลดีฟส์ หรือติดต่อที่ kios ของรีสอร์ทมัลดีฟท์
จากนั้นเจ้าหน้าที่พานั่งเรือสปีดโบ้ทไปยังรีสอร์ท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25-30นาที
เข้าเช็คอิน 14.00 น. ท่านสามารถเช็คอินก่อนได้หากไปถึงก่อน แต่ยังจะเข้าที่พักไม่ได้
สามารถฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ต้อนรับก่อนได้
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารที่ห้องอาหารกลาง หลังจากท่านเข้าเช็คอินสามารถเข้าไช้บริการต่างๆของรีสอร์ทได้ตามปกติ
———-
**ตอนเย็น ณ ห้องอาหารกลาง(บนเกาะคานิ) จะมีกิจกรรมการแสดงกลางคืน เจ้าหน้าที่รีสอร์ทจะแจ้งให้ทราบ ณ วันที่เข้าพัก
ท่านสามารถใส่ชุดธีมเข้าร่วมสังสรรค์ได้ตามอัธยาศัย
***พิเศษมีบริการเรือ รับส่งให้ท่านระหว่างทีพักไปยังเกาะคานิ ระยะเวลาประมาณ 5-10นาที

 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท

ท่านสามารถร่วมกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมต่างๆที่รีสอร์ทมีให้บริการได้ โดยติดต่อที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ
หรือสอบถามซื้อแพคเกจเที่ยวเสริมได้ที่เจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าได้
————–
**ตอนเย็น ณ ห้องอาหารกลาง(บนเกาะคานิ) จะมีกิจกรรมการแสดงกลางคืน เจ้าหน้าที่รีสอร์ทจะแจ้งให้ทราบ ณ วันที่เข้าพัก
ท่านสามารถใส่ชุดธีมเข้าร่วมสังสรรค์ได้ตามอัธยาศัย
***พิเศษมีบริการเรือ รับส่งให้ท่านระหว่างทีพักไปยังเกาะคานิ ระยะเวลาประมาณ 5-10นาที

 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท/เช็คเอาท์ -เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท
อาหาร เช้า/กลางวัน (ต้องใช้บริการก่อนเช็คเอ้าท์)
—————–
เวลาบริการเช็คเอ้าท์ ได้ตั้งแต่ 07.00- 11.30 น.
กรุณาเผื่อเวลาเพื่อเดินทางไปขึ้นเครื่อง
ใช้เวลาเดินทางไปสนามบินมาเล โดยเรือสปิดโบ้ท ประมาณ 25-30 นาที
เดินทางกลับด้วยสายการบิน…….
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no yes yes Finolhu Villa, Maldives
2 yes yes yes Finolhu Villa, Maldives
3 yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
อา. 22 มี.ค. 63
ศ. 10 เม.ย. 63
฿41,700 ฿41,700
พ. 15 เม.ย. 63
ศ. 30 ต.ค. 63
฿44,700 ฿44,700

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 • ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน
 • คลับเมดฟิโนลูห์วิลล่า อนุญาตให้เข้าพักสำหรับแขกตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • แขกอายุตั้งแต่ 12 – 17 ปี สามารถเข้าพักได้เฉพาะห้อง Beach Villa เท่านั้น และสามารถเข้าพักได้ 3 ท่านต่อห้อง
 • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน

เงื่อนไขการจอง :  กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 30 วัน  ชำระเต็มจำนวน

ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่เจ้าหน้าที่

Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าและไม่ชำรุด หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ:

 • การจอง ขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น   ชาวต่างชาติโปรดสอบถามราคาใหม่
 • ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน Club Med ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระยะและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ หรือส่วนลด อื่น ๆ สำหรับกลุ่มเดินทางและใช้สำหรับการจองเข้ามาใหม่เท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • non-refundable & non-transferable
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วและขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ

แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:

 • แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2คืน
 • บริการรับส่งโดยเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-คลับเมด
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน  (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และแชมเปญแบบทั้งขวด)
 • พนักงานบริการประจำห้องพัก (butler service)
 • กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ  พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 • การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ
 • แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์ /โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ตรงกับกรุ๊ปซีรีส์
 • กีฬาและกิจกรรมสันทนาการบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

ราคาทัวร์ไม่รวม
– รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ / ชำระบัตรเครดิต +3%

เงื่อนไขการยกเลิก

 • เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถยกเลิก และขอคืนเงินไม่ได้ (Non Change /Non Refund) และมีการเก็บหรือหักใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

 

รหัสทัวร์ 33MV3000

 • มัลดีฟส์

 • 3 วัน 2 คืน
 • The Finolhu Villas ห้องพักที่ออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน พร้อมบริกรที่ดูแลประจำห้องให้กับท่านเป็นพิเศษ จองภายใน 19 มี.ค.63
 • มี.ค. / เม.ย. / ต.ค.
44,700 บาท
41,700 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

Club Med Finolhu Villas, Maldives (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)(VV)

รหัสทัวร์ 33MV3000 The Finolhu Villas ห้องพักที่ออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน พร้อมบริกรที่ดูแลประจำห้องให้กับท่านเป็นพิเศษ จองภายใน 19 มี.ค.63

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ - มัลดีฟท์ no yes yes Finolhu Villa, Maldives
2 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท yes yes yes Finolhu Villa, Maldives
3 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท/เช็คเอาท์ -เดินทางกลับกรุงเทพฯ yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ - มัลดีฟท์


เดินทางโดยสายการบิน………

อาหาร กลางวัน (ใข้บริการได้เมือท่านเช็คอินแล้วเท่านั้น / อาหารเย็น)
——–
ถึงสนามบินมาเล ประเทศมัลดีฟท์ สังเกตป้ายชื่อ ของรีสอร์ทคลับเมลมัลดีฟส์ หรือติดต่อที่ kios ของรีสอร์ทมัลดีฟท์
จากนั้นเจ้าหน้าที่พานั่งเรือสปีดโบ้ทไปยังรีสอร์ท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25-30นาที
เข้าเช็คอิน 14.00 น. ท่านสามารถเช็คอินก่อนได้หากไปถึงก่อน แต่ยังจะเข้าที่พักไม่ได้
สามารถฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ต้อนรับก่อนได้
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารที่ห้องอาหารกลาง หลังจากท่านเข้าเช็คอินสามารถเข้าไช้บริการต่างๆของรีสอร์ทได้ตามปกติ
———-
**ตอนเย็น ณ ห้องอาหารกลาง(บนเกาะคานิ) จะมีกิจกรรมการแสดงกลางคืน เจ้าหน้าที่รีสอร์ทจะแจ้งให้ทราบ ณ วันที่เข้าพัก
ท่านสามารถใส่ชุดธีมเข้าร่วมสังสรรค์ได้ตามอัธยาศัย
***พิเศษมีบริการเรือ รับส่งให้ท่านระหว่างทีพักไปยังเกาะคานิ ระยะเวลาประมาณ 5-10นาที

 


วันที่ 2

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท


อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท

ท่านสามารถร่วมกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมต่างๆที่รีสอร์ทมีให้บริการได้ โดยติดต่อที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ
หรือสอบถามซื้อแพคเกจเที่ยวเสริมได้ที่เจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าได้
————–
**ตอนเย็น ณ ห้องอาหารกลาง(บนเกาะคานิ) จะมีกิจกรรมการแสดงกลางคืน เจ้าหน้าที่รีสอร์ทจะแจ้งให้ทราบ ณ วันที่เข้าพัก
ท่านสามารถใส่ชุดธีมเข้าร่วมสังสรรค์ได้ตามอัธยาศัย
***พิเศษมีบริการเรือ รับส่งให้ท่านระหว่างทีพักไปยังเกาะคานิ ระยะเวลาประมาณ 5-10นาที

 


วันที่ 3

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท/เช็คเอาท์ -เดินทางกลับกรุงเทพฯ


อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท
อาหาร เช้า/กลางวัน (ต้องใช้บริการก่อนเช็คเอ้าท์)
—————–
เวลาบริการเช็คเอ้าท์ ได้ตั้งแต่ 07.00- 11.30 น.
กรุณาเผื่อเวลาเพื่อเดินทางไปขึ้นเครื่อง
ใช้เวลาเดินทางไปสนามบินมาเล โดยเรือสปิดโบ้ท ประมาณ 25-30 นาที
เดินทางกลับด้วยสายการบิน…….
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

เงื่อนไขการจอง :  กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 30 วัน  ชำระเต็มจำนวน

ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่เจ้าหน้าที่

Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าและไม่ชำรุด หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ:

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ

แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

อัตรารวม

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:

อัตราไม่รวม

ราคาทัวร์ไม่รวม
– รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ / ชำระบัตรเครดิต +3%

คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก

 

 

หมายเหตุ

หมายเหตุ:

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ

แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***