อุบลต้องมายล…อุบลราชธานี 3วัน 1คืน

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: สามพันโบก-น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)-น้ำตกทุ่งนาเมือง-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว-ทุ่งดอกกระดุมเงินหนองหญ้าม้า- วัดพระธาตุหนองบัว

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3

กรุงเทพฯ–อุบลราชธานี

19.00 น. จุดนัดพบที่ 1 : ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)….. 

จุดนับพบที่ 2 : บิ๊กซี รังสิต 2 (ตรงข้าม เซียร์รังสิต)…..

จุดนับพบที่ 3 : เทสโก้ โลตัส รังสิต  (ตรงข้าม ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต)…..

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี

19.30 น. ออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารค่ำบนรถ พร้อมน้ำดื่ม (มื้อที่ 1)

อุบลราชธานี-สามพันโบก-น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)-น้ำตกทุ่งนาเมือง-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

06.30 น. เดินทางถึง จ. อุบลราชธานี ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเช้า ณ สามชัยกาแฟ (มื้อที่ 2) (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ข้าวเปียก ฯลฯ)  

07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งเกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก โบก หรือแอ่ง หมายถึง บ่อน้ำลึกในแก่งหินใต้ ลำน้ำโขง  คำว่า “โบก”  เป็นภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็น ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลำน้ำโขง ที่สวยงาม แปลกตา จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนด์แคนยอนแหล่งลำน้ำโขง

ต่อจากนั้นนำท่านชม น้ำตกแสงจันทร์ ชื่อนี้มาจากสายน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นสีขาวนวล คล้ายแสงของดวงจันทร์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือน้ำตกลงรู เพราะลักษณะของสายน้ำตกที่ไหลผ่านรูหินขนาดใหญ่ ใกล้ๆกันนั้น พาท่านชม น้ำตกทุ่งนาเมือง ชมเถาวัลย์ยักษ์อายุกว่า 400 ปี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

บ่าย พาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก  สมายล์ แลนด์ รีสอร์ท สิรินธร หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

17.00 น. นำท่านชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของประเทศลาว ด่านสกลช่องเม็ก นอกจากจะมาไหว้พระขอพรกันแล้ว ไฮไลต์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือ การชมภาพเรืองแสงสีเขียวของจิตรกรรมต้นกัลปพฤกษ์ บริเวณด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน มองด้วยตาอาจจะเห็นไม่ชัดเจนมาก แนะนำว่าให้พกกล้องมาด้วย จะได้ไม่พลาดช็อตสวยๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมเขื่อนสิริธร (มื้อที่ 4)

พาท่านกลับสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย … ZZzzz

หนองหญ้าม้า-วัดพระธาตุหนองบัว-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 5)

08.00 น. นำท่านชม ทุ่งดอกกระดุมเงินหนองหญ้าม้า ทุกๆปีในช่วงหน้าหนาวราวเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนมกราคม (ช่วงที่สวยที่สุดจะอยู่ในราวปลาย พ.ย. – กลาง ธ.ค. แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปีนั้นๆ)พื้นที่ทุ่งโล่งที่นี่จะมีดอกกระดุมเงินจำนวนมหาศาลนับล้านๆดอก ออกดอกผลิบานสวยงามให้สีขาวเนียนสุดลูกหูลูกตาบนท้องทุ่งกว้างใหญ่ในพื้นที่หลายสิบไร่ นับเป็นความงามอันเกิดจากธรรมชาติสรรค์สร้าง ดูคล้ายกับมีพรมสีขาวนวลขนาดใหญ่มาปูประดับไว้ ต่อจากนั้นพาท่านชมความงามของ วัดพระธาตุหนองบัว เป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ โดยมีแบบจำลองมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดียและยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้อีกด้วย บรรยากาศก็สงบ ร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่เยอะ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

บ่าย เดินทางกลับกรุงเทพฯ  อิสระอาหารเย็น  

23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no yes -
2 yes yes yes สมายล์ แลนด์ รีสอร์ท สิรินธร หรือเทียบเท่า
3 yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ. 13 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 15 มี.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 20 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 22 มี.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 27 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 29 มี.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ส. 4 เม.ย. 63
ติด 3 วันหยุด
จ. 6 เม.ย. 63
฿6,500 ฿6,500
ส. 11 เม.ย. 63
ติด 3 วันหยุด
จ. 13 เม.ย. 63
฿6,500 ฿6,500
อา. 12 เม.ย. 63
ติด 3 วันหยุด
อ. 14 เม.ย. 63
฿6,500 ฿6,500
ศ. 1 พ.ค. 63
ติด 3 วันหยุด
อา. 3 พ.ค. 63
฿6,500 ฿6,500
ส. 2 พ.ค. 63
ติด 3 วันหยุด
จ. 4 พ.ค. 63
฿6,500 ฿6,500
ศ. 15 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 17 พ.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 22 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 24 พ.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 29 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 31 พ.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 5 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 7 มิ.ย. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 12 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 14 มิ.ย. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 19 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 21 มิ.ย. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 26 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 28 มิ.ย. 63
฿6,200 ฿6,200
ส. 4 ก.ค. 63
ติด 3 วันหยุด
จ. 6 ก.ค. 63
฿6,500 ฿6,500
ศ. 10 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 12 ก.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 17 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 19 ก.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 24 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 26 ก.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 7 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 9 ส.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 14 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 16 ส.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 21 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 23 ส.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 28 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 30 ส.ค. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 4 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 6 ก.ย. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 11 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 13 ก.ย. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 18 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 20 ก.ย. 63
฿6,200 ฿6,200
ศ. 25 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 27 ก.ย. 63
฿6,200 ฿6,200

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. วางเงินมัดจำหลังการจอง ท่านละ 2,500 บาท โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ 
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 4. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 6. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

อัตรานี้รวม

 • รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ จำนวน 6 มื้อ
 • น้ำดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 • มัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ และสินน้ำใจของลูกค้า)

 

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินตามที่ได้ชำระมา
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ *

รหัสทัวร์ 95DM2977

 • ทัวร์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • VAN
 • 3 วัน 1 คืน
 • อุบลต้องมายล-อุบลราชธานี-สามพันโบก-น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)-น้ำตกทุ่งนาเมือง-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว-ทุ่งดอกกระดุมเงินหนองหญ้าม้า- วัดพระธาตุหนองบัว
 • มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
6,500 บาท
6,200 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

อุบลต้องมายล…อุบลราชธานี 3วัน 1คืน

รหัสทัวร์ 95DM2977 อุบลต้องมายล-อุบลราชธานี-สามพันโบก-น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)-น้ำตกทุ่งนาเมือง-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว-ทุ่งดอกกระดุมเงินหนองหญ้าม้า- วัดพระธาตุหนองบัว

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ–อุบลราชธานี no no yes -
2 อุบลราชธานี-สามพันโบก-น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)-น้ำตกทุ่งนาเมือง-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว yes yes yes สมายล์ แลนด์ รีสอร์ท สิรินธร หรือเทียบเท่า
3 หนองหญ้าม้า-วัดพระธาตุหนองบัว-กรุงเทพฯ yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ–อุบลราชธานี


19.00 น. จุดนัดพบที่ 1 : ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)….. 

จุดนับพบที่ 2 : บิ๊กซี รังสิต 2 (ตรงข้าม เซียร์รังสิต)…..

จุดนับพบที่ 3 : เทสโก้ โลตัส รังสิต  (ตรงข้าม ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต)…..

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี

19.30 น. ออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารค่ำบนรถ พร้อมน้ำดื่ม (มื้อที่ 1)


วันที่ 2

อุบลราชธานี-สามพันโบก-น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)-น้ำตกทุ่งนาเมือง-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว


06.30 น. เดินทางถึง จ. อุบลราชธานี ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเช้า ณ สามชัยกาแฟ (มื้อที่ 2) (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ข้าวเปียก ฯลฯ)  

07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งเกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก โบก หรือแอ่ง หมายถึง บ่อน้ำลึกในแก่งหินใต้ ลำน้ำโขง  คำว่า “โบก”  เป็นภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็น ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลำน้ำโขง ที่สวยงาม แปลกตา จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนด์แคนยอนแหล่งลำน้ำโขง

ต่อจากนั้นนำท่านชม น้ำตกแสงจันทร์ ชื่อนี้มาจากสายน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นสีขาวนวล คล้ายแสงของดวงจันทร์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือน้ำตกลงรู เพราะลักษณะของสายน้ำตกที่ไหลผ่านรูหินขนาดใหญ่ ใกล้ๆกันนั้น พาท่านชม น้ำตกทุ่งนาเมือง ชมเถาวัลย์ยักษ์อายุกว่า 400 ปี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

บ่าย พาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก  สมายล์ แลนด์ รีสอร์ท สิรินธร หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

17.00 น. นำท่านชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของประเทศลาว ด่านสกลช่องเม็ก นอกจากจะมาไหว้พระขอพรกันแล้ว ไฮไลต์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือ การชมภาพเรืองแสงสีเขียวของจิตรกรรมต้นกัลปพฤกษ์ บริเวณด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน มองด้วยตาอาจจะเห็นไม่ชัดเจนมาก แนะนำว่าให้พกกล้องมาด้วย จะได้ไม่พลาดช็อตสวยๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมเขื่อนสิริธร (มื้อที่ 4)

พาท่านกลับสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย … ZZzzz


วันที่ 3

หนองหญ้าม้า-วัดพระธาตุหนองบัว-กรุงเทพฯ


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 5)

08.00 น. นำท่านชม ทุ่งดอกกระดุมเงินหนองหญ้าม้า ทุกๆปีในช่วงหน้าหนาวราวเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนมกราคม (ช่วงที่สวยที่สุดจะอยู่ในราวปลาย พ.ย. – กลาง ธ.ค. แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปีนั้นๆ)พื้นที่ทุ่งโล่งที่นี่จะมีดอกกระดุมเงินจำนวนมหาศาลนับล้านๆดอก ออกดอกผลิบานสวยงามให้สีขาวเนียนสุดลูกหูลูกตาบนท้องทุ่งกว้างใหญ่ในพื้นที่หลายสิบไร่ นับเป็นความงามอันเกิดจากธรรมชาติสรรค์สร้าง ดูคล้ายกับมีพรมสีขาวนวลขนาดใหญ่มาปูประดับไว้ ต่อจากนั้นพาท่านชมความงามของ วัดพระธาตุหนองบัว เป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ โดยมีแบบจำลองมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดียและยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้อีกด้วย บรรยากาศก็สงบ ร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่เยอะ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

บ่าย เดินทางกลับกรุงเทพฯ  อิสระอาหารเย็น  

23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. วางเงินมัดจำหลังการจอง ท่านละ 2,500 บาท โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ 
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 4. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 6. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

อัตรารวม

อัตรานี้รวม

อัตราไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม

 

คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินตามที่ได้ชำระมา
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ *

หมายเหตุ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน

 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่กำหนดไว้ 
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว