ทัวร์ญี่ปุ่น White Scenery in Hokkaido พาเที่ยวทุกวันไม่มีฟรีเดย์ ทริปพิเศษแห่งปีจัดทัวร์โดย Goeasyholiday

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: เทศกาลไซรินกะ - หมู่บ้านเอสกิโม - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - เทศกาลหิมะซัปโปโร - เนินแห่งพระพุทธเจ้า
 • กิน: บุปเฟต์ขาปูยักษ์และปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
 • พิเศษ: ขับสโนว์โมบิล
 • พัก: พัก 4 ดาว ออนเซ็น 2 คืน

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ –โทคาจิ – เทศกาลไซรินกะ

01.00 น.               พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ตเจ้าหน้าที่Goeasy Holiday รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

04.00 น.               นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW146

12.15 น.            ถึงท่าอากาศยานชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นหลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว

13.30 น.               หลังจากนั้นนำท่านสู่ โทคาจิเมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของทัศนียภาพอันงดงาม ธรรมชาติอันสมบูรณ์พร้อมและมีชื่อเสียงในเรื่องออนเซ็นอีกเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเพราะที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำโทคาชิ แหล่งน้ำแร่ออนเซนที่มีสีเหลืองอำพันจากพืชตามธรรมชาติ

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านสัมผัส อาบน้ำแร่ออนเซ็นการแช่น้ำแร่ ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นกับบรรยากาศของบ่อน้ำแร่ที่ตกแต่งที่สวยงาม ทั้งบ่อภายในอาคาร นอกอาคารที่จะทำให้ท่านผ่อนคลาย สดชื่น สบายตัว

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (1)

19.00 น.               หลังอาหาร นำท่านชมเทศกาลไซรินกะเป็นเทศกาลเสียงสีที่มีทั้งความสวยงาม และคึกคักด้วยเสียงเพลง โดยจะมีการจัดกระโจมไฟที่จะเริงระบำเปลี่ยนสีตามเพลงเกิดเป็นภาพที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศเทศกาลตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

20.30 น.               แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ Tokachi Hokkaido Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

โทคาจิ– หมู่บ้านเอสกิโม–โซอุนเคียว– เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม (2)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอสกิโมซึ่งตั้งอยู่บนทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเขตอุทยานแห่งชาติไอเซ็ทสึโดยนำน้ำแข็งจากทะเลสาบแห่งนี้ สร้างหมู่บ้านขึ้นมา ซึ่งภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แช่ออนเซ็นเท้า หรือ ออนเซ็นกลางแจ้ง  คาเฟ่เครื่องดื่มที่สามารถแกะสลักแก้วน้ำแข็งเองได้โบสถ์ที่สร้างจากน้ำแข็ง

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ขับสโนว์โมบิล ลุยหิมะที่ขาวโพลน

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียวเป็นเมืองน้ำพุร้อนและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคามิคาว่าทำให้โซอุนเคียวดูเงียบสงบแต่ถูกทดแทนด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงามมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านชม เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ซึ่งที่นี่มีรูปลักษณะการจัดงานไม่เหมือนที่อื่นๆโดยจะเน้นการสร้างโดมและปราสาทน้ำแข็งขนาดใหญ่สามารถเข้าชมภายในได้อีกทั้งยังมีงานแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปต่างๆประดับ ด้วย

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำณ โรงแรม (4)

พักค้างแรม ณ SounkyoTaisetsu Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

โซอุนเคียว– สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมงอาซะฮิกาว่า – ซัปโปโร– ถนนทานุคิโคจิ

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม (5)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์อาซะฮิยาม่าชมความน่ารักของ “สัตว์ขั้วโลกเหนือ” ที่หาชมได้ยากซึ่งสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์แห่งนี้ ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป เช่น “หมีขั้วโลกเหนือ” ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงขั้วโลกเหนือ คุณจะได้เห็นหมีขาวขั้วโลกทั้งบนบกและใต้น้ำได้อย่างชัดเจนผ่านกำแพงแก้ว

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านราเมงอาซะฮิกาว่าที่มีประวัติมายาวนานนับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมูและน้ำสต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง)

กลางวัน                                อิสระให้ท่านเลือกรับประทานราเมนตามสไตล์ที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัธ จนถึงเวลานัดหมาย

เมื่อถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ถนนทานุคิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโดเดินทางสะดวกสามารถนั่งรถไฟใต้ดินได้ ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 200 ร้านค้า

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

พักค้างแรม ณ Sapporo Royton Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ซัปโปโร– เทศกาลหิมะซัปโปโร ณ ลานกิจกรรมซึโดมุ– งานเทศกาลหิมะซัปโปโร ณ สวนโอโดริ

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม (7)

หลังอาหาร นำท่านสู่ เทศกาลหิมะซัปโปโร ณ ลานกิจกรรมซึโดมุสถานที่จัดงานที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ของการเล่นหิมะซึ่งสามารถสนุกสนานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาทิเช่น ลานสไลด์ด้วยห่วงยางขนาดยักษ์ลานสไลเดอร์

หิมะอิสระให้ท่านทำกิจกรรมหิมะตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ เพื่อชมงานเทศกาลหิมะซัปโปโร สวนแห่งนี้เป็นเส้นแบ่งใจกลางเมืองซัปโปโรออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตกนั้นเป็นสถานที่จัดงานหลักของงานเทศกาลหิมะซัปโปโรโดยจะมีงานจัดแสดงต่างๆให้ชมมากมายไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมแกะสลักน้ำแข็งและหิมะขนาดใหญ่โตอลังการงานแกะสลักหิมะโดยบุคคลทั่วไปซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสร้างสรรค์ขึ้นโดยชาวเมืองซัปโปโรเองไปจนถึงการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่มีทีมแกะสลักหิมะจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันกัน

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(9)

พักค้างแรม ณ Sapporo Royton Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ซัปโปโร– เนินแห่งพระพุทธเจ้า– ท่าอากาศยานชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม (10)

09.30 น.            หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะอันโดะสถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิกโดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง13.5 เมตรและมีน้ำหนัก1500 ตันพื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลงมา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

11.00 น.               นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชิโตเสะ

14.55น.             นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินนกสกู๊ตเที่ยวบินที่XW145

20.35น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no yes Tokachi Hokkaido Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 yes yes yes SounkyoTaisetsu Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 yes yes yes Sapporo Royton Hotel ระดับ 4ดาวหรือเทียบเท่า
4 yes yes yes Sapporo Royton Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 yes no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
อา. 2 ก.พ. 63
ติด 1 วันหยุด
พฤ. 6 ก.พ. 63
฿39,900 ฿39,900

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการชำระเงิน :                     

 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000.- บาท ภายใน 2 วันหลังจากที่ทำการจอง หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนดทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาให้เจ้าหน้าที่(อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)

พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

-ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำการใดๆที่ทำให้พาสปอร์ตชำรุดหรือเสียหาย

-ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มพาสปอร์ต

-ห้ามมีตราประทับ ปั๊มการ์ตูน นอกเหนือจากตราตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศนั้นๆ โดยเด็ดขาด

-ห้ามตัด ห้ามขาด ห้ามงอ ห้ามบิด หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้พาสปอร์ตยับย่น หรือเปลี่ยนรูปไปจากเดิม

มิเช่นนั้นท่านอาจถูกปฎิเสธการ Check In จากสายการบิน หรือ

ถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองได้ **

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
 2. กรณีที่สายการบินการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 3. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปเดินทางไปกลับพร้อมกันตามกำหนด ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 6. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 8. หากมีการจองตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครั้ง(มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)
 9. ห้องพัก Double Bed // Twin Bedเป็น ON REQUESTขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถยืนยันล่วงหน้าให้ได้
 10. อาหารในแต่ละมื้อหากว่าไม่ได้ทำการระบุว่าเป็น บุฟเฟ่ต์ จะไม่สามารถเติมได้
 11. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 12. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

 

 1. ตั๋วเครื่องบิน รวมภาษีสนามบินภาษีน้ำมัน /ชั้นประหยัดไป-กลับพร้อมกรุ๊ป
 2. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามในโปรแกรม และค่าธรรมเนียมสถานที่เที่ยวตามรายการทัวร์ที่ระบุ
 4. ค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท(เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

      ราคานี้รวมทิปไกด์ละคนขับรถ เรียบร้อยแล้ว

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าส่วนต่างภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงของตั๋วเครื่องบิน กรณีมีเปลี่ยนแปลง
 3. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าบริการ 3% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ทุกกรณี

 

รหัสทัวร์ 01JP2724_HF

 • ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

 • NOK SCOOT (XW)
 • 5 วัน 4 คืน
 • ชิโตเสะ –โทคาจิ – เทศกาลไซรินกะ | โซอุนเคียว– เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว | หอนาฬิกาโบราณ – ตลาดปลานิโจ | เทศกาลหิมะซัปโปโร
 • ก.พ.
39,900 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ทัวร์ญี่ปุ่น White Scenery in Hokkaido พาเที่ยวทุกวันไม่มีฟรีเดย์ ทริปพิเศษแห่งปีจัดทัวร์โดย Goeasyholiday

รหัสทัวร์ 01JP2724_HF ชิโตเสะ –โทคาจิ – เทศกาลไซรินกะ | โซอุนเคียว– เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว | หอนาฬิกาโบราณ – ตลาดปลานิโจ | เทศกาลหิมะซัปโปโร

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ –โทคาจิ – เทศกาลไซรินกะ no no yes Tokachi Hokkaido Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 โทคาจิ– หมู่บ้านเอสกิโม–โซอุนเคียว– เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว yes yes yes SounkyoTaisetsu Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 โซอุนเคียว– สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมงอาซะฮิกาว่า – ซัปโปโร– ถนนทานุคิโคจิ yes yes yes Sapporo Royton Hotel ระดับ 4ดาวหรือเทียบเท่า
4 ซัปโปโร– เทศกาลหิมะซัปโปโร ณ ลานกิจกรรมซึโดมุ– งานเทศกาลหิมะซัปโปโร ณ สวนโอโดริ yes yes yes Sapporo Royton Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 ซัปโปโร– เนินแห่งพระพุทธเจ้า– ท่าอากาศยานชิโตเสะ – กรุงเทพฯ yes no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ –โทคาจิ – เทศกาลไซรินกะ


01.00 น.               พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ตเจ้าหน้าที่Goeasy Holiday รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

04.00 น.               นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW146

12.15 น.            ถึงท่าอากาศยานชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นหลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว

13.30 น.               หลังจากนั้นนำท่านสู่ โทคาจิเมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของทัศนียภาพอันงดงาม ธรรมชาติอันสมบูรณ์พร้อมและมีชื่อเสียงในเรื่องออนเซ็นอีกเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเพราะที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำโทคาชิ แหล่งน้ำแร่ออนเซนที่มีสีเหลืองอำพันจากพืชตามธรรมชาติ

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านสัมผัส อาบน้ำแร่ออนเซ็นการแช่น้ำแร่ ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นกับบรรยากาศของบ่อน้ำแร่ที่ตกแต่งที่สวยงาม ทั้งบ่อภายในอาคาร นอกอาคารที่จะทำให้ท่านผ่อนคลาย สดชื่น สบายตัว

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (1)

19.00 น.               หลังอาหาร นำท่านชมเทศกาลไซรินกะเป็นเทศกาลเสียงสีที่มีทั้งความสวยงาม และคึกคักด้วยเสียงเพลง โดยจะมีการจัดกระโจมไฟที่จะเริงระบำเปลี่ยนสีตามเพลงเกิดเป็นภาพที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศเทศกาลตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

20.30 น.               แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ Tokachi Hokkaido Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 


วันที่ 2

โทคาจิ– หมู่บ้านเอสกิโม–โซอุนเคียว– เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว


เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม (2)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอสกิโมซึ่งตั้งอยู่บนทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเขตอุทยานแห่งชาติไอเซ็ทสึโดยนำน้ำแข็งจากทะเลสาบแห่งนี้ สร้างหมู่บ้านขึ้นมา ซึ่งภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แช่ออนเซ็นเท้า หรือ ออนเซ็นกลางแจ้ง  คาเฟ่เครื่องดื่มที่สามารถแกะสลักแก้วน้ำแข็งเองได้โบสถ์ที่สร้างจากน้ำแข็ง

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ขับสโนว์โมบิล ลุยหิมะที่ขาวโพลน

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียวเป็นเมืองน้ำพุร้อนและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคามิคาว่าทำให้โซอุนเคียวดูเงียบสงบแต่ถูกทดแทนด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงามมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านชม เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ซึ่งที่นี่มีรูปลักษณะการจัดงานไม่เหมือนที่อื่นๆโดยจะเน้นการสร้างโดมและปราสาทน้ำแข็งขนาดใหญ่สามารถเข้าชมภายในได้อีกทั้งยังมีงานแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปต่างๆประดับ ด้วย

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำณ โรงแรม (4)

พักค้างแรม ณ SounkyoTaisetsu Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ 3

โซอุนเคียว– สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมงอาซะฮิกาว่า – ซัปโปโร– ถนนทานุคิโคจิ


เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม (5)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์อาซะฮิยาม่าชมความน่ารักของ “สัตว์ขั้วโลกเหนือ” ที่หาชมได้ยากซึ่งสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์แห่งนี้ ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป เช่น “หมีขั้วโลกเหนือ” ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงขั้วโลกเหนือ คุณจะได้เห็นหมีขาวขั้วโลกทั้งบนบกและใต้น้ำได้อย่างชัดเจนผ่านกำแพงแก้ว

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านราเมงอาซะฮิกาว่าที่มีประวัติมายาวนานนับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมูและน้ำสต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง)

กลางวัน                                อิสระให้ท่านเลือกรับประทานราเมนตามสไตล์ที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัธ จนถึงเวลานัดหมาย

เมื่อถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ถนนทานุคิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโดเดินทางสะดวกสามารถนั่งรถไฟใต้ดินได้ ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 200 ร้านค้า

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

พักค้างแรม ณ Sapporo Royton Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ 4

ซัปโปโร– เทศกาลหิมะซัปโปโร ณ ลานกิจกรรมซึโดมุ– งานเทศกาลหิมะซัปโปโร ณ สวนโอโดริ


เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม (7)

หลังอาหาร นำท่านสู่ เทศกาลหิมะซัปโปโร ณ ลานกิจกรรมซึโดมุสถานที่จัดงานที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ของการเล่นหิมะซึ่งสามารถสนุกสนานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาทิเช่น ลานสไลด์ด้วยห่วงยางขนาดยักษ์ลานสไลเดอร์

หิมะอิสระให้ท่านทำกิจกรรมหิมะตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ เพื่อชมงานเทศกาลหิมะซัปโปโร สวนแห่งนี้เป็นเส้นแบ่งใจกลางเมืองซัปโปโรออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตกนั้นเป็นสถานที่จัดงานหลักของงานเทศกาลหิมะซัปโปโรโดยจะมีงานจัดแสดงต่างๆให้ชมมากมายไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมแกะสลักน้ำแข็งและหิมะขนาดใหญ่โตอลังการงานแกะสลักหิมะโดยบุคคลทั่วไปซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสร้างสรรค์ขึ้นโดยชาวเมืองซัปโปโรเองไปจนถึงการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่มีทีมแกะสลักหิมะจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันกัน

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(9)

พักค้างแรม ณ Sapporo Royton Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ 5

ซัปโปโร– เนินแห่งพระพุทธเจ้า– ท่าอากาศยานชิโตเสะ – กรุงเทพฯ


เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม (10)

09.30 น.            หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะอันโดะสถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิกโดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง13.5 เมตรและมีน้ำหนัก1500 ตันพื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลงมา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

11.00 น.               นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชิโตเสะ

14.55น.             นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินนกสกู๊ตเที่ยวบินที่XW145

20.35น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการชำระเงิน :                     

กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาให้เจ้าหน้าที่(อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)

พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

-ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำการใดๆที่ทำให้พาสปอร์ตชำรุดหรือเสียหาย

-ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มพาสปอร์ต

-ห้ามมีตราประทับ ปั๊มการ์ตูน นอกเหนือจากตราตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศนั้นๆ โดยเด็ดขาด

-ห้ามตัด ห้ามขาด ห้ามงอ ห้ามบิด หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้พาสปอร์ตยับย่น หรือเปลี่ยนรูปไปจากเดิม

มิเช่นนั้นท่านอาจถูกปฎิเสธการ Check In จากสายการบิน หรือ

ถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองได้ **

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
 2. กรณีที่สายการบินการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 3. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปเดินทางไปกลับพร้อมกันตามกำหนด ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 6. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 8. หากมีการจองตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครั้ง(มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)
 9. ห้องพัก Double Bed // Twin Bedเป็น ON REQUESTขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถยืนยันล่วงหน้าให้ได้
 10. อาหารในแต่ละมื้อหากว่าไม่ได้ทำการระบุว่าเป็น บุฟเฟ่ต์ จะไม่สามารถเติมได้
 11. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 12. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

 

อัตรารวม

 1. ตั๋วเครื่องบิน รวมภาษีสนามบินภาษีน้ำมัน /ชั้นประหยัดไป-กลับพร้อมกรุ๊ป
 2. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามในโปรแกรม และค่าธรรมเนียมสถานที่เที่ยวตามรายการทัวร์ที่ระบุ
 4. ค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท(เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

      ราคานี้รวมทิปไกด์ละคนขับรถ เรียบร้อยแล้ว

อัตราไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าส่วนต่างภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงของตั๋วเครื่องบิน กรณีมีเปลี่ยนแปลง
 3. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าบริการ 3% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ทุกกรณี