ทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือเฟอร์รี่ ชมทะเลญี่ปุ่น นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ยูโทคุ อินาริ

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: หุบเขายูฟุอิน ล่องเรือเฟอร์รี่ ชมทะเลญี่ปุ่น น้ำพุร้อนคิวชู นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ยูโทคุ อินาริ เช็คอินมหัศจรรย์อุโมงค์ป่าสนล้านต้น
 • กิน: ขาปูยักษ์
 • พิเศษ: ออนเซ็น+WIFI FREE ON BUS
 • พัก: AZ WAJIRO หรือเทียบเท่า

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL314:23.55-07.25 )

20.30 น.      คณะพร้อมกัน ณอาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

23.55 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกกุโอกะประเทศญี่ปุ่นโดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL314

สนามบินฟุกุโอกะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน ซากุระโนะบาบะ-ท่าเรือนางาสึ

เช้า รับประทานอาหารบนเครื่อง(1)

07.25เดินทางถึงสนามบินฟุกกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่าน

เดินทางไปสูดอากาศยามเช้ากันที่หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านน้อยน่ารักๆ ในหุบเขาอันแสนอบอุ่นมีร้านขายของเรียงรายสองข้างทาง ให้ได้เลือกชิม-ชม-แชะถ่ายรูปกันเพลินๆอิสระเดินชมหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัลหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปโบราณ และทะเลสาบคิริน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(2)

นำท่านอิสระชม ย่านเมืองเก่า ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็งหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากใน จังหวัดคุมาโมโต้ย่านเมืองเก่านี้ก็มีแหล่งเรียนรู้หรือศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของเมืองคุมาโมโต้อันยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ วาคุวาคุซะ ไม่ว่าจะช็อปปิ้ง เดินเล่น ถ่ายรูป แวะทานร้านอาหารตามแบบฉบับต้นตำรับเมืองคุมาโมโต้ หรือซื้อของฝากเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรือเฟอร์รี่ ผ่อนคลาย สบายสบาย ก่อนนำท่านเดินทางเข้าที่พักสัมผัสวิวทะเล และลมเย็นๆ ในระหว่างทางจะมีนกนางนวลน้อยบินมาเทียบข้างๆเรือ  รอให้ทุกท่าได้ถ่ายรูปและมอบขนมข้าวเกรียบให้เป็นอาหาร

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร(3)

พิเศษ!!!  บุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์  แบบไม่อั้น  เสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด

ที่พัก           TOYOKAN  HOTEL  หรือเทียบเท่า

เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน-ศาลเจ้ายูโทคุ-โรงงานผลิต สาเกประจำเมือง-ห้างอิออน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม(4)

เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับยอดเขาอุนเซน บริเวณรอบๆเต็มไปด้วยบ่อน้ำพุร้อน  จึงทำให้เมืองนี้ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันจากไอร้อน กลิ่นกำมะถันจากบ่อน้ำพุร้อน เป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับชาวตะวันตกแห่งแรกในญี่ปุ่น นำชมบ่อนรกแห่งอุนเซน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็นบ่อน้ำพุร้อนอันดับหนึ่งในคิวชู เลยทีเดียว  ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ที่ชื่อว่า อุนเซน อะมะกุซะ มีบ่อให้ชมราวๆ 30 บ่อ(บางบ่ออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หลังจากชมบ่อกันจุใจแล้ว ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบทแช่เท้าสบายๆ ที่ออนเซ็นแช่เท้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น  กับอุณภูมิความร้อนถึง 40 องศา  มีที่นั่งแช่ยาวถึง105 เมตร พร้อมกับชมวิวทะเลงามๆ หรือจะเดินไปบนทางเดินคอนกรีตที่ตั้งใจทำไว้สำหรับนวดเท้าโดยเฉพาะก็จะรู้สึกผ่อนคลายเช่นกัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน  อิสระตามอัธยาสัย

นมัสการศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ ที่มีอายุหลายร้อยปี เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ มีผู้คนชาวเมืองมาสักการะ ขอพรเกี่ยวกับการเกษตร และธุรกิจ  การค้าต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จสร้างขึ้นประมาณปี คศ.1688 เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองจาก ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริ ในอิบารากินำท่านแวะชมแหล่งผลิตเหล้าสาเกดังประจำเมือง ให้ท่านได้ลิ้มชิมและชมกรรมวิธีการผลิตสาเก รสเยี่ยมประจำเมือง พร้อมทั้งเลือกซื้อไว้เป็นของฝากได้อีกด้วยก่อนเดินทางเข้าที่พัก แวะห้างสรรพสินค้าอิออนให้ท่านได้เลือกซื้อของจิปาถะต่างๆ ขนม  อร่อยๆ หลากหลายแบบทั้งยังมีเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ให้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาสัย

ที่พัก          ROUTE INN  SAGA  HOTEL  หรือเทียบเท่า                

ตลาดเช้าโยบุโกะ-อุโมค์ป่าสนล้านต้น-ช้อปปิ้ง ริมทะเลMarinoha City-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ ย่านการค้าเท็นจิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม(5)

นำทุกท่านชมตลาดเช้าโยบุโกะสไตล์วิถีแบบชาวบ้าน เป็นตลาดที่มีมานานกว่า 90 ปี และตั้งอยู่ใกล้กับกระแสน้ำทะเล เก็งไคนาดะ ซึ่งเป็นแหล่งของปลาที่อาศัยอยู่อย่างมากมาย ทำให้ที่นี่เป็นท่าของอาหารทะเล อาทิปลาหมึก และปลาหลากหลายชนิด ร้านต่างๆจะเริ่มเปิดตั้งแต่ 7.30 – 12.00  สามารถเดินในตรอกทางเดิน ที่มีระยะทางประมาณ200 เมตร จำหน่ายสินค้าจากทะเล ชิมหอยเม่นสดสด ปลาหมึกสด  หอยย่าง  ฯลฯ  และของแปรรูปอาทิ ผักผลไม้ และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ

แวะชมอุโมงค์ต้นไม้แห่งป่าสนดำ นิจิ โนะ มัตสึบาระ อุโมงค์ธรรมชาติ ที่มีความสวยงามทอดยาวริมหาด 4.5 กม. ติดอันดับ 1 ใน 3 ป่าสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น  เป็นป่าสนที่ปลูกขึ้นเพื่อกันลมมรสุมอันรุนแรงจากทะเล  ที่จะมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เป็นอีกสถานที่ที่ให้ความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์มากๆ ทำให้รู้สึกสบายๆ และชุ่มปอดแบบสุดๆ

จากนั้นช้อปปิ้ง ณMARINOA CITYOUTLETที่ใหญ่สุดบนเกาะคิวชู ตั้งอยู่ในเมืองฮากาตะ  จังหวัดฟุกกุโอกะ ติดริมทะเล ทำให้มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การเดินเล่นและช้อป  อีกทั้งยังมีร้านอาหาร สวนสนุก ชิงช้าสวรรค์  มากมาย  รวมอยู่ด้วย  มีสินค้าแบรนด์เนมในราคาที่เป็นมิตร  หลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศ หรือยี่ห้อของญี่ปุ่นเองก็มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้เลือกช้อปได้เต็มที่

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน  อิสระตามอัธยาศัย

นมัสการหลวงพ่อโต แห่งวัดโทโชจิ หรือที่เรียกอีกชื่อว่า นานกาคุซันเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟุกุโอกะ โดดเด่นมาก และยังเป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิการชินกอน ที่เก่าแก่มากๆ  แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  โดยมีพระพุทธรูปนั่งแกะสลักจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น  สูงถึง  10.8  เมตร และหนักกว่า  30  ตัน  หลายๆ  คนจะรู้จักและเรียกกันในชื่อ ฟุกกุโอกะไดบุสสึ  นอกจากความอลังการแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 4 ปีเลยทีเดียวจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าเท็นจิน  มีสินค้าหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า แฟชั่น  รองเท้า ร้านอาหาร ร้านขนม ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาสัย

ที่พัก          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเท่า               

สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL315:08.25-12.30 )

เช้า : นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกกุโอกะ

08.25 น.    ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL 301

 

*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***(6)

 

12.30 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no no -
2 yes yes yes TOYO KANHOTEL หรือเทียบเท่า
3 yes no no AZ WAJIRO หรือเทียบเท่า
4 yes no no AZ WAJIRO หรือเทียบเท่า
5 yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พ. 4 ธ.ค. 62
ติด 3 วันหยุด
อา. 8 ธ.ค. 62
฿27,999 ฿27,999
ศ. 6 ธ.ค. 62
ติด 3 วันหยุด
อ. 10 ธ.ค. 62
฿27,999 ฿27,999
อ. 10 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
ส. 14 ธ.ค. 62
฿22,999 ฿22,999
พฤ. 12 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
จ. 16 ธ.ค. 62
฿23,999 ฿23,999
ส. 14 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
พ. 18 ธ.ค. 62
฿22,999 ฿22,999
พ. 18 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
อา. 22 ธ.ค. 62
฿23,999 ฿23,999
ศ. 20 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
อ. 24 ธ.ค. 62
฿24,999 ฿24,999
อ. 24 ธ.ค. 62
ติด 1 วันหยุด
ส. 28 ธ.ค. 62
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 26 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
จ. 30 ธ.ค. 62
฿24,999 ฿24,999

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 20,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ

หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

*หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ

วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700บาท**

 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ2,000 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)

รหัสทัวร์ 08JP2225

 • ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู

 • Thai Lion Air (SL)
 • 5 วัน 3 คืน
 • สนามบินฟุกุโอกะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน ซากุระโนะบาบะ-ท่าเรือนางาสึ | เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน-ศาลเจ้ายูโทคุ-โรงงานผลิต สาเกประจำเมือง-ห้างอิออน | ตลาดเช้าโยบุโกะ-อุโมค์ป่าสนล้านต้น-ช้อปปิ้ง-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ ย่านการค้าเท็นจิน
 • ธ.ค.
27,999 บาท
22,999 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือเฟอร์รี่ ชมทะเลญี่ปุ่น นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ยูโทคุ อินาริ

รหัสทัวร์ 08JP2225 สนามบินฟุกุโอกะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน ซากุระโนะบาบะ-ท่าเรือนางาสึ | เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน-ศาลเจ้ายูโทคุ-โรงงานผลิต สาเกประจำเมือง-ห้างอิออน | ตลาดเช้าโยบุโกะ-อุโมค์ป่าสนล้านต้น-ช้อปปิ้ง-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ ย่านการค้าเท็นจิน

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL314:23.55-07.25 ) no no no -
2 สนามบินฟุกุโอกะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน ซากุระโนะบาบะ-ท่าเรือนางาสึ yes yes yes TOYO KANHOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน-ศาลเจ้ายูโทคุ-โรงงานผลิต สาเกประจำเมือง-ห้างอิออน yes no no AZ WAJIRO หรือเทียบเท่า
4 ตลาดเช้าโยบุโกะ-อุโมค์ป่าสนล้านต้น-ช้อปปิ้ง ริมทะเลMarinoha City-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ ย่านการค้าเท็นจิน yes no no AZ WAJIRO หรือเทียบเท่า
5 สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL315:08.25-12.30 ) yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL314:23.55-07.25 )


20.30 น.      คณะพร้อมกัน ณอาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

23.55 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกกุโอกะประเทศญี่ปุ่นโดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL314


วันที่ 2

สนามบินฟุกุโอกะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน ซากุระโนะบาบะ-ท่าเรือนางาสึ


เช้า รับประทานอาหารบนเครื่อง(1)

07.25เดินทางถึงสนามบินฟุกกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่าน

เดินทางไปสูดอากาศยามเช้ากันที่หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านน้อยน่ารักๆ ในหุบเขาอันแสนอบอุ่นมีร้านขายของเรียงรายสองข้างทาง ให้ได้เลือกชิม-ชม-แชะถ่ายรูปกันเพลินๆอิสระเดินชมหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัลหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปโบราณ และทะเลสาบคิริน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(2)

นำท่านอิสระชม ย่านเมืองเก่า ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็งหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากใน จังหวัดคุมาโมโต้ย่านเมืองเก่านี้ก็มีแหล่งเรียนรู้หรือศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของเมืองคุมาโมโต้อันยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ วาคุวาคุซะ ไม่ว่าจะช็อปปิ้ง เดินเล่น ถ่ายรูป แวะทานร้านอาหารตามแบบฉบับต้นตำรับเมืองคุมาโมโต้ หรือซื้อของฝากเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรือเฟอร์รี่ ผ่อนคลาย สบายสบาย ก่อนนำท่านเดินทางเข้าที่พักสัมผัสวิวทะเล และลมเย็นๆ ในระหว่างทางจะมีนกนางนวลน้อยบินมาเทียบข้างๆเรือ  รอให้ทุกท่าได้ถ่ายรูปและมอบขนมข้าวเกรียบให้เป็นอาหาร

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร(3)

พิเศษ!!!  บุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์  แบบไม่อั้น  เสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด

ที่พัก           TOYOKAN  HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่ 3

เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน-ศาลเจ้ายูโทคุ-โรงงานผลิต สาเกประจำเมือง-ห้างอิออน


เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม(4)

เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับยอดเขาอุนเซน บริเวณรอบๆเต็มไปด้วยบ่อน้ำพุร้อน  จึงทำให้เมืองนี้ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันจากไอร้อน กลิ่นกำมะถันจากบ่อน้ำพุร้อน เป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับชาวตะวันตกแห่งแรกในญี่ปุ่น นำชมบ่อนรกแห่งอุนเซน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็นบ่อน้ำพุร้อนอันดับหนึ่งในคิวชู เลยทีเดียว  ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ที่ชื่อว่า อุนเซน อะมะกุซะ มีบ่อให้ชมราวๆ 30 บ่อ(บางบ่ออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หลังจากชมบ่อกันจุใจแล้ว ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบทแช่เท้าสบายๆ ที่ออนเซ็นแช่เท้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น  กับอุณภูมิความร้อนถึง 40 องศา  มีที่นั่งแช่ยาวถึง105 เมตร พร้อมกับชมวิวทะเลงามๆ หรือจะเดินไปบนทางเดินคอนกรีตที่ตั้งใจทำไว้สำหรับนวดเท้าโดยเฉพาะก็จะรู้สึกผ่อนคลายเช่นกัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน  อิสระตามอัธยาสัย

นมัสการศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ ที่มีอายุหลายร้อยปี เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ มีผู้คนชาวเมืองมาสักการะ ขอพรเกี่ยวกับการเกษตร และธุรกิจ  การค้าต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จสร้างขึ้นประมาณปี คศ.1688 เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองจาก ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริ ในอิบารากินำท่านแวะชมแหล่งผลิตเหล้าสาเกดังประจำเมือง ให้ท่านได้ลิ้มชิมและชมกรรมวิธีการผลิตสาเก รสเยี่ยมประจำเมือง พร้อมทั้งเลือกซื้อไว้เป็นของฝากได้อีกด้วยก่อนเดินทางเข้าที่พัก แวะห้างสรรพสินค้าอิออนให้ท่านได้เลือกซื้อของจิปาถะต่างๆ ขนม  อร่อยๆ หลากหลายแบบทั้งยังมีเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ให้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาสัย

ที่พัก          ROUTE INN  SAGA  HOTEL  หรือเทียบเท่า                


วันที่ 4

ตลาดเช้าโยบุโกะ-อุโมค์ป่าสนล้านต้น-ช้อปปิ้ง ริมทะเลMarinoha City-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ ย่านการค้าเท็นจิน


เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม(5)

นำทุกท่านชมตลาดเช้าโยบุโกะสไตล์วิถีแบบชาวบ้าน เป็นตลาดที่มีมานานกว่า 90 ปี และตั้งอยู่ใกล้กับกระแสน้ำทะเล เก็งไคนาดะ ซึ่งเป็นแหล่งของปลาที่อาศัยอยู่อย่างมากมาย ทำให้ที่นี่เป็นท่าของอาหารทะเล อาทิปลาหมึก และปลาหลากหลายชนิด ร้านต่างๆจะเริ่มเปิดตั้งแต่ 7.30 – 12.00  สามารถเดินในตรอกทางเดิน ที่มีระยะทางประมาณ200 เมตร จำหน่ายสินค้าจากทะเล ชิมหอยเม่นสดสด ปลาหมึกสด  หอยย่าง  ฯลฯ  และของแปรรูปอาทิ ผักผลไม้ และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ

แวะชมอุโมงค์ต้นไม้แห่งป่าสนดำ นิจิ โนะ มัตสึบาระ อุโมงค์ธรรมชาติ ที่มีความสวยงามทอดยาวริมหาด 4.5 กม. ติดอันดับ 1 ใน 3 ป่าสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น  เป็นป่าสนที่ปลูกขึ้นเพื่อกันลมมรสุมอันรุนแรงจากทะเล  ที่จะมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เป็นอีกสถานที่ที่ให้ความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์มากๆ ทำให้รู้สึกสบายๆ และชุ่มปอดแบบสุดๆ

จากนั้นช้อปปิ้ง ณMARINOA CITYOUTLETที่ใหญ่สุดบนเกาะคิวชู ตั้งอยู่ในเมืองฮากาตะ  จังหวัดฟุกกุโอกะ ติดริมทะเล ทำให้มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การเดินเล่นและช้อป  อีกทั้งยังมีร้านอาหาร สวนสนุก ชิงช้าสวรรค์  มากมาย  รวมอยู่ด้วย  มีสินค้าแบรนด์เนมในราคาที่เป็นมิตร  หลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศ หรือยี่ห้อของญี่ปุ่นเองก็มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้เลือกช้อปได้เต็มที่

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน  อิสระตามอัธยาศัย

นมัสการหลวงพ่อโต แห่งวัดโทโชจิ หรือที่เรียกอีกชื่อว่า นานกาคุซันเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟุกุโอกะ โดดเด่นมาก และยังเป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิการชินกอน ที่เก่าแก่มากๆ  แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  โดยมีพระพุทธรูปนั่งแกะสลักจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น  สูงถึง  10.8  เมตร และหนักกว่า  30  ตัน  หลายๆ  คนจะรู้จักและเรียกกันในชื่อ ฟุกกุโอกะไดบุสสึ  นอกจากความอลังการแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 4 ปีเลยทีเดียวจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าเท็นจิน  มีสินค้าหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า แฟชั่น  รองเท้า ร้านอาหาร ร้านขนม ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาสัย

ที่พัก          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเท่า               


วันที่ 5

สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL315:08.25-12.30 )


เช้า : นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกกุโอกะ

08.25 น.    ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL 301

 

*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***(6)

 

12.30 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

*หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

อัตรารวม

อัตราไม่รวม

วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700บาท**

คืนเงิน

กรณียกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

 ** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ**

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)ท่านละ 2,000 บาท/ทริป(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ