ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เมืองออนเซ็น ทะเลสาบคิริน

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน-เมืองออนเซ็นโบราณคันนาวะมิล์คโรด-ปราสาทคุมาโมโต้ (ด้านนอก)-ซากุระโนะบาบะ-ดิวตี้ฟรี-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน
 • กิน: ชิมของอร่อยๆ และช้อปที่ศูนย์ช้อปปิ้งเมืองเก่า
 • พิเศษ: เที่ยวเมืองออนเซ็นโบราณ คันนาวะ

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

20.30          พร้อมกันที่  สนามบินนานาชาติดอนเมือง  ชั้น3  อาคารผู้โดยสาร ระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อน แอร์โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***

 

23.55          ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบิน

ไลอ้อน แอร์  เที่ยวบินที่  SL314

 

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

สนามบินฟุกกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน- เมืองออนเซ็นคันนาวะ

เช้า              รับประทานอาหารบนเครื่อง(1)

07.25          เดินทางถึงสนามบินฟุกกุโอกะประเทศญี่ปุ่น  หลังผ่านขั้นตอน   ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้  ณ  ศาล   เจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ  เป็นศาลเจ้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง 700,000  คนต่อปี

จากนั้นนำท่านเดินทางไปสูดอากาศยามเช้ากันที่หมู่บ้านยูฟุอินหมู่บ้านน้อยน่ารักๆ  ในหุบเขาอันแสนอบอุ่นมีร้านขายของเรียงรายสองข้างทาง ให้ได้เลือกชิม  ชม  แชะถ่ายรูปกันเพลิน ๆ  และถ่ายรูปสวยๆ  ราวภาพวาดในฝันที่ทะเลสาบคิริน  ที่ไม่ห่างจากหมู่บ้านยูฟุอินนัก

 อิสระเดินชมหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัลหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปโบราณ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร(2)

นำท่านเดินทางไปยังเซ็นคันนาวะที่ตั้งอยู่ในเมืองเบปปุ  จังหวัดโออิตะ  บนเกาะคิวชู  คันนาวะ  เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนออนเซ็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ  มากที่สุดในญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะเห็นไอควันที่มาจากบ่อออนเซ็นทำให้รู้สึกผ่อนคลาย  อีกทั้งมีร้านอาหาร  ร้านขนม  ร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ  มีจุดแช่เท้าให้บริการฟรี  มีร้านอาหารที่ใช้ไอน้ำออนเซ็นในการนึ่ง  เป็นอีกรูปแบบอาหารที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่มีแค่ที่นี่ที่เดียว  ที่สามารถลิ้มลองรสชาดที่เป็นธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม

นำท่านเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าอิออนให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภค  มากมาย  ทั้งเสื้อผ้า  รองเท้า  เครื่องสำอาง  อีกทั้งยังมีร้านอาหารและร้านขนมต่างๆ  ให้บริการอีกมากมาย

เย็น             รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก            ASO  SKYBLUE  HOTEL  หรือเทียบเท่า

จุดชมวิวไดคังโบ-ถนนมิลค์โรด-ปราสาทคุมาโมโต้-ซากุระโนะบาบะ ดิวตี้ฟรี-หลวงพ่อโต ฟุกกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน

เช้า          รับประทานอาหาร  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม (3)

   ชมจุดชมวิวไดคังโบจากระดับความสูง  936  เมตร เหนือระดับน้ำทะเลเป็นจุดสูงสุดของริมยอดเขา  เป็นจุดที่สามารถสัมผัสกับวิวอันสวยงามของแอ่งกระทะ  ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอะโสะ  เปรียบเสมือนยืนอยู่บนสรวงสวรรค์เลยทีเดียว  สำหรับความหมายของชื่อไดคังโบ  คือยอดเขาที่มีวิวอันยิ่งใหญ่  จากนั้นนำท่านเดินทางตามถนนที่ทอดยาวตั้งแต่เขารอบนอกทางใต้ของภูเขาอะโสะ  ยาวไปจรดฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างทางจะมีจุดชมวิวสุดยอดที่เรียกว่า  เส้นทางสู่ลาพิวต้า  ทัศนียภาพที่เห็นนี้เป็นเหมือนกับเกาะลอยฟ้าที่ปรากฏในอนิเมะของสตูดิโอจิบบลิ  เรื่อง  ลาพิวต้า  พลิกตำนานเหนือเวหา

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน  อิสระตามอัธยาศัย

นำท่าน เดินช้อป ชิม  ย่านช้อปโบราณโจซังเอ็นใกล้กับปราสาทคุมาโมโต้  เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้หรือศึกษาประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมโต้จากอดีตถึงปัจจุบัน  ช้อปสินค้าราคาถูกที่ดิวตี้ฟรี  กับสินค้าญี่ปุ่นมากมายไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ  เป็นต้น นมัสการหลวงพ่อโต  แห่งวัดโทโชจิ  หรือที่เรียกอีกชื่อว่า  นานกาคุซัน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟุกุโอกะ  โดดเด่นมากและยังเป็นวัดหลักศาสนาพุทธนิการชินกอน ที่เก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยมีพระพุทธรูปนั่ง

แกะสลักจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น  สูงถึง  10.8  เมตรและหนักกว่า 30 ตัน หลายๆ คนจะรู้จักและเรียกกันในชื่อฟุกกุโอกะไดบุสสึนอกจากความอลังการแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 4 ปีเลยทีเดียว  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าเท็นจิน  มีสินค้าหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า  แฟชั่น  รองเท้า  ร้านอาหาร  ร้านขนม  ฯลฯ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก            AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

อิสระตามอัธยาศัย ตลอดทั้งวัน

เช้า           รับประทานอาหาร  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม (4)

 

 ***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

สถานที่แนะนำในวันอิสระ  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

 1. แถวสถานีฮากาตะ โซนที่มีทั้งอาคารสำนักงานสมัยใหม่  และยังคงเหลือตรอกแบบดั้งเดิม
 2. นากาสุ โซนบันเทิง  จะเต็มไปด้วยแผงลอยขายอาหารในยามค่ำคืน
 3. สวนโอโฮริ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง  ที่สามารถดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์ และศิลปะได้ในแห่งเดียว
 4. ริมทะเลโมโมจิ แหล่งรวมสัญลักษณ์ของฟุกกุโอกะ  ไม่ว่าจะเป็นฟุกกุโอกะทาวเวอร์  และพิพิธภัณฑ์เมืองฟุกกุโอกะ  เป็นต้น
 5. ย่านช้อปปิ้ง แคแนล ซิตี้  ห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่สุดในเกาะ  เป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่สามารถเพลิดเพลินกับร้านค้า  ร้านอาหาร  โรงภาพยนตร์  และงานอีเว้นท์ต่างๆ  ได้

*อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง*

ที่พัก          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเท่า                

สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

เช้า          นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกกุโอกะ

08.25         ออกเดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  เที่ยวบินที่  SL301

มีบริการอาหารบนเครื่อง(5)

12.30        เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no no -
2 no yes no ASO  SKYBLUE  HOTEL  หรือเทียบเท่า
3 yes yes no AZ WAJIRO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 yes no no AZ WAJIRO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 no no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
อ. 3 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
พฤ. 7 พ.ย. 62
฿19,999 ฿19,999
พฤ. 5 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
จ. 9 ธ.ค. 62
฿24,999 ฿24,999
ส. 7 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
พ. 11 ธ.ค. 62
฿24,999 ฿24,999
จ. 9 ธ.ค. 62
ติด 1 วันหยุด
ศ. 13 ธ.ค. 62
฿21,999 ฿21,999
พ. 11 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
อา. 15 ธ.ค. 62
฿20,999 ฿20,999
ศ. 13 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
อ. 17 ธ.ค. 62
฿20,999 ฿20,999
อ. 17 ธ.ค. 62
ติด 1 วันหยุด
ส. 21 ธ.ค. 62
฿19,999 ฿19,999
พฤ. 19 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
จ. 23 ธ.ค. 62
฿21,999 ฿21,999
ส. 21 ธ.ค. 62
พ. 25 ธ.ค. 62
฿20,999 ฿20,999
พ. 25 ธ.ค. 62
ติด 2 วันหยุด
อา. 29 ธ.ค. 62
฿21,999 ฿21,999
ศ. 27 ธ.ค. 62
ติด 3 วันหยุด
อ. 31 ธ.ค. 62
฿25,999 ฿25,999

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ**

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)

ท่านละ 1,500 บาท/ทริป(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 8,500บาท

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

 

 

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ

วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700บาท**

 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)

รหัสทัวร์ 08JP2224

 • ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ

 • Thai Lion Air (SL)
 • 5 วัน 4 คืน
 • | สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน-เมืองออนเซ็นโบราณคันนาวะ | จุดชมวิวไดคังโบ-มิล์คโรด-ปราสาทคุมาโมโต้ (ด้านนอก)-ซากุระโนะบาบะ-ดิวตี้ฟรี-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน
 • ธ.ค. / พ.ย.
25,999 บาท
19,999 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เมืองออนเซ็น ทะเลสาบคิริน

รหัสทัวร์ 08JP2224 | สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน-เมืองออนเซ็นโบราณคันนาวะ | จุดชมวิวไดคังโบ-มิล์คโรด-ปราสาทคุมาโมโต้ (ด้านนอก)-ซากุระโนะบาบะ-ดิวตี้ฟรี-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง no no no -
2 สนามบินฟุกกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน- เมืองออนเซ็นคันนาวะ no yes no ASO  SKYBLUE  HOTEL  หรือเทียบเท่า
3 จุดชมวิวไดคังโบ-ถนนมิลค์โรด-ปราสาทคุมาโมโต้-ซากุระโนะบาบะ ดิวตี้ฟรี-หลวงพ่อโต ฟุกกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน yes yes no AZ WAJIRO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระตามอัธยาศัย ตลอดทั้งวัน yes no no AZ WAJIRO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง no no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง


20.30          พร้อมกันที่  สนามบินนานาชาติดอนเมือง  ชั้น3  อาคารผู้โดยสาร ระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อน แอร์โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***

 

23.55          ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบิน

ไลอ้อน แอร์  เที่ยวบินที่  SL314

 

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ


วันที่ 2

สนามบินฟุกกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน- เมืองออนเซ็นคันนาวะ


เช้า              รับประทานอาหารบนเครื่อง(1)

07.25          เดินทางถึงสนามบินฟุกกุโอกะประเทศญี่ปุ่น  หลังผ่านขั้นตอน   ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้  ณ  ศาล   เจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ  เป็นศาลเจ้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง 700,000  คนต่อปี

จากนั้นนำท่านเดินทางไปสูดอากาศยามเช้ากันที่หมู่บ้านยูฟุอินหมู่บ้านน้อยน่ารักๆ  ในหุบเขาอันแสนอบอุ่นมีร้านขายของเรียงรายสองข้างทาง ให้ได้เลือกชิม  ชม  แชะถ่ายรูปกันเพลิน ๆ  และถ่ายรูปสวยๆ  ราวภาพวาดในฝันที่ทะเลสาบคิริน  ที่ไม่ห่างจากหมู่บ้านยูฟุอินนัก

 อิสระเดินชมหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัลหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปโบราณ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร(2)

นำท่านเดินทางไปยังเซ็นคันนาวะที่ตั้งอยู่ในเมืองเบปปุ  จังหวัดโออิตะ  บนเกาะคิวชู  คันนาวะ  เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนออนเซ็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ  มากที่สุดในญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะเห็นไอควันที่มาจากบ่อออนเซ็นทำให้รู้สึกผ่อนคลาย  อีกทั้งมีร้านอาหาร  ร้านขนม  ร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ  มีจุดแช่เท้าให้บริการฟรี  มีร้านอาหารที่ใช้ไอน้ำออนเซ็นในการนึ่ง  เป็นอีกรูปแบบอาหารที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่มีแค่ที่นี่ที่เดียว  ที่สามารถลิ้มลองรสชาดที่เป็นธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม

นำท่านเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าอิออนให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภค  มากมาย  ทั้งเสื้อผ้า  รองเท้า  เครื่องสำอาง  อีกทั้งยังมีร้านอาหารและร้านขนมต่างๆ  ให้บริการอีกมากมาย

เย็น             รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก            ASO  SKYBLUE  HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่ 3

จุดชมวิวไดคังโบ-ถนนมิลค์โรด-ปราสาทคุมาโมโต้-ซากุระโนะบาบะ ดิวตี้ฟรี-หลวงพ่อโต ฟุกกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน


เช้า          รับประทานอาหาร  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม (3)

   ชมจุดชมวิวไดคังโบจากระดับความสูง  936  เมตร เหนือระดับน้ำทะเลเป็นจุดสูงสุดของริมยอดเขา  เป็นจุดที่สามารถสัมผัสกับวิวอันสวยงามของแอ่งกระทะ  ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอะโสะ  เปรียบเสมือนยืนอยู่บนสรวงสวรรค์เลยทีเดียว  สำหรับความหมายของชื่อไดคังโบ  คือยอดเขาที่มีวิวอันยิ่งใหญ่  จากนั้นนำท่านเดินทางตามถนนที่ทอดยาวตั้งแต่เขารอบนอกทางใต้ของภูเขาอะโสะ  ยาวไปจรดฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างทางจะมีจุดชมวิวสุดยอดที่เรียกว่า  เส้นทางสู่ลาพิวต้า  ทัศนียภาพที่เห็นนี้เป็นเหมือนกับเกาะลอยฟ้าที่ปรากฏในอนิเมะของสตูดิโอจิบบลิ  เรื่อง  ลาพิวต้า  พลิกตำนานเหนือเวหา

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน  อิสระตามอัธยาศัย

นำท่าน เดินช้อป ชิม  ย่านช้อปโบราณโจซังเอ็นใกล้กับปราสาทคุมาโมโต้  เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้หรือศึกษาประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมโต้จากอดีตถึงปัจจุบัน  ช้อปสินค้าราคาถูกที่ดิวตี้ฟรี  กับสินค้าญี่ปุ่นมากมายไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ  เป็นต้น นมัสการหลวงพ่อโต  แห่งวัดโทโชจิ  หรือที่เรียกอีกชื่อว่า  นานกาคุซัน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟุกุโอกะ  โดดเด่นมากและยังเป็นวัดหลักศาสนาพุทธนิการชินกอน ที่เก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยมีพระพุทธรูปนั่ง

แกะสลักจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น  สูงถึง  10.8  เมตรและหนักกว่า 30 ตัน หลายๆ คนจะรู้จักและเรียกกันในชื่อฟุกกุโอกะไดบุสสึนอกจากความอลังการแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 4 ปีเลยทีเดียว  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าเท็นจิน  มีสินค้าหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า  แฟชั่น  รองเท้า  ร้านอาหาร  ร้านขนม  ฯลฯ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก            AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเท่า

 


วันที่ 4

อิสระตามอัธยาศัย ตลอดทั้งวัน


เช้า           รับประทานอาหาร  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม (4)

 

 ***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

สถานที่แนะนำในวันอิสระ  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

 1. แถวสถานีฮากาตะ โซนที่มีทั้งอาคารสำนักงานสมัยใหม่  และยังคงเหลือตรอกแบบดั้งเดิม
 2. นากาสุ โซนบันเทิง  จะเต็มไปด้วยแผงลอยขายอาหารในยามค่ำคืน
 3. สวนโอโฮริ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง  ที่สามารถดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์ และศิลปะได้ในแห่งเดียว
 4. ริมทะเลโมโมจิ แหล่งรวมสัญลักษณ์ของฟุกกุโอกะ  ไม่ว่าจะเป็นฟุกกุโอกะทาวเวอร์  และพิพิธภัณฑ์เมืองฟุกกุโอกะ  เป็นต้น
 5. ย่านช้อปปิ้ง แคแนล ซิตี้  ห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่สุดในเกาะ  เป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่สามารถเพลิดเพลินกับร้านค้า  ร้านอาหาร  โรงภาพยนตร์  และงานอีเว้นท์ต่างๆ  ได้

*อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง*

ที่พัก          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเท่า                


วันที่ 5

สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง


เช้า          นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกกุโอกะ

08.25         ออกเดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  เที่ยวบินที่  SL301

มีบริการอาหารบนเครื่อง(5)

12.30        เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ**

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)

ท่านละ 1,500 บาท/ทริป(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 8,500บาท

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

 

 

 

อัตรารวม

อัตราไม่รวม

วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700บาท**

คืนเงิน

กรณียกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น