ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง ไร่สตรอเบอรี่ ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เมืองโบราณกวนตู้
 • พิเศษ: บริการท่านด้วยเมนูสุกี้เห็ดสมุนไพร
 • พัก: โรงแรม4ดาว

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง

18.00         นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินลัคกี้แอร์ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

20.55         บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดยสายการบินลัคกี้แอร์(8L)เที่ยวบินที่ 8L802

23.50         เดินทางถึง สนามบินฉางซุยประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมืองคุนหมิง เมืองที่ได้รับการขนานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ”ด้วยที่ว่า มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

พักที่           WAN JIN AN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

สวนน้ำตกคุนหมิง– วัดหยวนทง–ไร่สตรอเบอรี่–เมืองตงชวน–แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

 

นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park)ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ และกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งชาวเมืองคุนหมิง ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ประกอบไปด้วยน้ำตกขนาดใหญ่มีความกว้าง 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานความงามที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี กับงบประมาณ 600 ล้านบาทจึงทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างๆมากมายนิยมมาเยี่ยมชม

นำท่านเข้าชมวัดหยวนทง(Yuantong Temple)ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้

นำท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอเบอรี่ (Strawberry Farm)ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอเบอรี่สดๆจากทางไร่ อีกทั้งทุกท่านยังได้ชมวิธีการปลูก และการดูแลรักษาที่ก่อให้เกิดผลสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่ หวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนและชาวต่างชาติ รวมถึงยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย นำทุกท่านเลือกเก็บสตรอเบอรี่ และเลือกชิมสตรอเบอรี่จากภายในไร่ หรือทุกท่านสามารถเลือกซื้อกลับเป็นของฝาก ราคาโดยประมาณกิโลละ 40 หยวน**(ช่วงเวลาที่ผลสตอเบอรี่จะสามารถเก็บได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล ในกรณีที่ผลสตอเบอรี่ไม่สามารถเก็บได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการเปลี่ยนแปลงรายการแทนรายการดังกล่าว และไม่คืนเงินเนื่องจากไร่สตอเบอรี่แห่งนี้ไม่มีค่าเข้า)**

เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูขนมจีนข้ามสะพาน(2)

ในมณฑลยูนนานขนมจีนข้ามสะพานยูนนานจะเป็นอาหารที่ชาวยูนนานนิยมที่สุดชาวยูนนานรับประทานขนมจีนด้วยหลายวิธีซึ่งรวมทั้งการลวกผัดต้มและยำด้วยแต่ขนมจีนข้ามสะพานจะเป็นที่นิยมที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดสิ่งสำคัญของขนมจีนข้ามสะพานก็คือน้ำซุปซึ่งตุ๋นจากซี่โครงหมูไก่และแฮมเป็นเวลานาน ส่วนเส้นขนมจีนนั้นทำมาจากข้าววิธีการรับประทานเริ่มจากเทน้ำแกงใส่ชามขนมจีนที่ลวกเส้นไว้แล้วหลังจากนั้นเติมเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่นกกระทาเข้าไปใส่ขิงต้นหอมและผักชีจะได้ขนมจีนข้ามสะพานที่แสนอร่อย

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan)หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่าแผ่นดินสีแดง เมืองตงชวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี มันสำปะหลัง ผักต่างๆและดอกไม้นานาพันธุ์ และตงชวน ยังถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อีกหนึ่งแห่งของคุนหมิง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ

ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน(Dongchuan Red Land)ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวนทางตอนเหนือของคุนหมิงพื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดินพื้นที่บริเวณนี้จึงเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามสีสันสดใสน่าสนใจเนินเขาสีแดงเข้มตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกรพืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ได้แก่พวกมันฝรั่งข้าวโอ๊ตข้าวโพดและอื่นๆสีสันของพืชผักพวกนี้อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดภาพที่สวยงามแปลกตาและเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพื้นดินสีแดงฉานก็เผยโฉมออกมาให้เห็นเป็นความสวยงามไปอีกแบบเป็นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

พักที่           WAN JIN AN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองและประตูไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่อำเภอลู่ช่วน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555(รวมรถแบตเตอรี่ และกระเช้าแล้ว)

พิเศษ!! นำท่านขึ้นรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน(ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 20 นาที) จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าชมวิวทัศนียภาพโดยรอบๆ เพื่อขึ้นไปยังด้านบนหลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยทางเท้าที่ถูกจัดวางไว้อย่างดี ไปสู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียวจื่อ โดยมีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ4,223 เมตรโดยอีกหนึ่งที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถมาเยี่ยมชมได้เกือบทั้งปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็ให้ท่านสัมผัสความงามที่แตกต่างอาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนนั้นทุกท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงาม ความสดชื่น ความสดใส ของดอกไม้นานาพรรณที่ผลิบานไปทั่วพื้นที่กว่า 32 ชนิด หรือแม้กระทั่งในฤดูหนาวทุกท่านก็จะสามารถพบเห็นความงามที่แตกต่าง อาทิเช่น สนตู้เจียน สนอาซาเรีย น้ำตกและลำธารที่จับตัวกันเป็นน้ำแข็งเป็นรูปทรงต่างๆ และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี้คือ ในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีผลิดอกเบ่งบานไปทั่วภูเขาแห่งนี้ **(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)**

เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทอง และประตูไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทำให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ

นำทุกท่านเพลิดเพลิน ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อเรียก ‘ถนนคนเดินจินปี้ลู่ (Jin Bi Square)’ถือว่าเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง ถนนจินปี้ลู่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้คือ ตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาคำย่อ “จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต”ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชศกซวเต๋อราชวงศ์หมิงถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปีเล่ากันว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือทุก 60 ปี ในยามเย็น ตะวันยอแสงยามสายัณห์ทางตะวันตกของคุนหมิง มาบรรจบกับพระจันทร์ทอแสงที่เพิ่งโผ่ลขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิง ตรงซุ้มม้าทองและซุ้มไก่มรกตพอดีทำให้เกิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลักษณะ“รัศมีบรรจบณม้าทองไก่มรกต”นำทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้ามากมายตลอดถนนแห่งนี้ หรือจะสามารถเดินเล่นชมทัศนียภาพของถนนคนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซับวิธีชีวิตของคนท้องถิ่นในย่านนี้

นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ”สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

พักที่           YI SHANG HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เมืองโบราณกวนตู้ –ภูเขาซีซาน (Option Tour) –สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

 

                   นำท่านสู่ย่านการค้าของเมืองโบราณกวนตู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้าแหล่งซ้อปปิ้งเสื้อผ้าอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อนส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบตและด้านหลังของเมืองโบราณเป็นที่ตั้งของวัดลามะหรือวัดธิเบตเมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

            Option เพิ่มเติม: ภูเขาซีซาน (Xishan Dragon Gate)นำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี

นำท่านเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผาและการมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ  เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า “ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง” ด้วยความงดงามทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนไปเข้าหูพระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถึงได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อยทำร้าย จึงได้สร้าง ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปักกิ่ง ขึ้นแทน(ราคาทัวร์ 800 บาท/ท่านขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่สนใจเท่านั้น สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)

เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูสุกี้เห็ดสมุนไพร(8)

เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิดทำให้เมนูเห็ดกลายเป็นเมนูยอดนิยมโดยขั้นตอนต่าง อาทิเช่น การเลือกผักและเลือกเครื่องเคียงอื่นๆ การปรุง จะมีพนักงานประจำส่วนตัวคอยบริการตลอดเพื่อให้ได้คุณภาพของรสชาติความอร่อย การรับประทานได้อย่างถูกวิธีท่านใดที่ชอบหรือไม่ชอบรับประทานเห็ดหากได้มีโอกาสมารับประทานรับรองได้ว่าจะหันมาหลงรักเห็ดกันเลยทีเดียว เพราะรับรองได้ว่าอร่อยมิรู้ลืมแน่นอนซึ่งทุกท่านสามารถสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์สไตล์เมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อนนำทุกท่านอิสระและเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งมากมาย อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ขนม หรือสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินฉางซุย

18.30         บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลัคกี้แอร์(8L)เที่ยวบินที่8L801

19.45         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

 

 

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no no WAN JIN AN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 yes yes yes WAN JIN AN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 yes yes yes YI SHANG HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 yes yes yes -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พ. 1 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
ส. 4 ม.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
พฤ. 2 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 5 ม.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 3 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 6 ม.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ส. 4 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 7 ม.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
พ. 8 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
ส. 11 ม.ค. 63
฿8,999 ฿8,999
พฤ. 9 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 12 ม.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 10 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 13 ม.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ส. 11 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 14 ม.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 7 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 10 ก.พ. 63
฿11,999 ฿11,999
ส. 8 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 11 ก.พ. 63
฿11,999 ฿11,999
ศ. 14 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 17 ก.พ. 63
฿9,999 ฿9,999
ส. 15 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 18 ก.พ. 63
฿9,999 ฿9,999
พ. 19 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
ส. 22 ก.พ. 63
฿9,999 ฿9,999
พฤ. 20 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 23 ก.พ. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 21 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 24 ก.พ. 63
฿9,999 ฿9,999
ส. 22 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
ส. 25 ม.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
พ. 26 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
ส. 29 ก.พ. 63
฿9,999 ฿9,999
พฤ. 27 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 1 มี.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 28 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 2 มี.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ส. 29 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 3 มี.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
พ. 4 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
ส. 7 มี.ค. 63
฿8,999 ฿8,999
พฤ. 5 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 8 มี.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 6 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 9 มี.ค. 63
฿9,999 ฿9,999

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่นท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100%ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ1,500 บาท/ท่าน/ทริป**

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ1,500 บาท/ท่าน/ทริป**

(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

สำหรับเด็กอายุ 2-18 ปี จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท **

 

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                           R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                         R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน                      R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                                           R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท(ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี**

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 2. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป
 3. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

รหัสทัวร์ 58CN2556

 • คุณหมิง ทัวร์จีน

 • Lucky Air (8L)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เมืองคุนหมิง | สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ไร่สตรอเบอรี่ เมืองตงชวน ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน | ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ประตูม้าทองและประตูไก่หยก ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย | เมืองโบราณกวนตู้ ภูเขาซีซาน
 • ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
11,999 บาท
8,999 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ

รหัสทัวร์ 58CN2556 เมืองคุนหมิง | สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ไร่สตรอเบอรี่ เมืองตงชวน ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน | ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ประตูม้าทองและประตูไก่หยก ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย | เมืองโบราณกวนตู้ ภูเขาซีซาน

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง no no no WAN JIN AN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 สวนน้ำตกคุนหมิง– วัดหยวนทง–ไร่สตรอเบอรี่–เมืองตงชวน–แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน yes yes yes WAN JIN AN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองและประตูไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ yes yes yes YI SHANG HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองโบราณกวนตู้ –ภูเขาซีซาน (Option Tour) –สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ yes yes yes -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง


18.00         นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินลัคกี้แอร์ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

20.55         บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดยสายการบินลัคกี้แอร์(8L)เที่ยวบินที่ 8L802

23.50         เดินทางถึง สนามบินฉางซุยประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมืองคุนหมิง เมืองที่ได้รับการขนานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ”ด้วยที่ว่า มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

พักที่           WAN JIN AN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ 2

สวนน้ำตกคุนหมิง– วัดหยวนทง–ไร่สตรอเบอรี่–เมืองตงชวน–แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน


เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

 

นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park)ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ และกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งชาวเมืองคุนหมิง ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ประกอบไปด้วยน้ำตกขนาดใหญ่มีความกว้าง 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานความงามที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี กับงบประมาณ 600 ล้านบาทจึงทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างๆมากมายนิยมมาเยี่ยมชม

นำท่านเข้าชมวัดหยวนทง(Yuantong Temple)ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้

นำท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอเบอรี่ (Strawberry Farm)ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอเบอรี่สดๆจากทางไร่ อีกทั้งทุกท่านยังได้ชมวิธีการปลูก และการดูแลรักษาที่ก่อให้เกิดผลสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่ หวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนและชาวต่างชาติ รวมถึงยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย นำทุกท่านเลือกเก็บสตรอเบอรี่ และเลือกชิมสตรอเบอรี่จากภายในไร่ หรือทุกท่านสามารถเลือกซื้อกลับเป็นของฝาก ราคาโดยประมาณกิโลละ 40 หยวน**(ช่วงเวลาที่ผลสตอเบอรี่จะสามารถเก็บได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล ในกรณีที่ผลสตอเบอรี่ไม่สามารถเก็บได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการเปลี่ยนแปลงรายการแทนรายการดังกล่าว และไม่คืนเงินเนื่องจากไร่สตอเบอรี่แห่งนี้ไม่มีค่าเข้า)**

เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูขนมจีนข้ามสะพาน(2)

ในมณฑลยูนนานขนมจีนข้ามสะพานยูนนานจะเป็นอาหารที่ชาวยูนนานนิยมที่สุดชาวยูนนานรับประทานขนมจีนด้วยหลายวิธีซึ่งรวมทั้งการลวกผัดต้มและยำด้วยแต่ขนมจีนข้ามสะพานจะเป็นที่นิยมที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดสิ่งสำคัญของขนมจีนข้ามสะพานก็คือน้ำซุปซึ่งตุ๋นจากซี่โครงหมูไก่และแฮมเป็นเวลานาน ส่วนเส้นขนมจีนนั้นทำมาจากข้าววิธีการรับประทานเริ่มจากเทน้ำแกงใส่ชามขนมจีนที่ลวกเส้นไว้แล้วหลังจากนั้นเติมเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่นกกระทาเข้าไปใส่ขิงต้นหอมและผักชีจะได้ขนมจีนข้ามสะพานที่แสนอร่อย

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan)หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่าแผ่นดินสีแดง เมืองตงชวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี มันสำปะหลัง ผักต่างๆและดอกไม้นานาพันธุ์ และตงชวน ยังถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อีกหนึ่งแห่งของคุนหมิง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ

ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน(Dongchuan Red Land)ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวนทางตอนเหนือของคุนหมิงพื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดินพื้นที่บริเวณนี้จึงเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามสีสันสดใสน่าสนใจเนินเขาสีแดงเข้มตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกรพืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ได้แก่พวกมันฝรั่งข้าวโอ๊ตข้าวโพดและอื่นๆสีสันของพืชผักพวกนี้อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดภาพที่สวยงามแปลกตาและเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพื้นดินสีแดงฉานก็เผยโฉมออกมาให้เห็นเป็นความสวยงามไปอีกแบบเป็นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

พักที่           WAN JIN AN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ 3

ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองและประตูไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ


เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่อำเภอลู่ช่วน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555(รวมรถแบตเตอรี่ และกระเช้าแล้ว)

พิเศษ!! นำท่านขึ้นรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน(ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 20 นาที) จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าชมวิวทัศนียภาพโดยรอบๆ เพื่อขึ้นไปยังด้านบนหลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยทางเท้าที่ถูกจัดวางไว้อย่างดี ไปสู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียวจื่อ โดยมีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ4,223 เมตรโดยอีกหนึ่งที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถมาเยี่ยมชมได้เกือบทั้งปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็ให้ท่านสัมผัสความงามที่แตกต่างอาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนนั้นทุกท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงาม ความสดชื่น ความสดใส ของดอกไม้นานาพรรณที่ผลิบานไปทั่วพื้นที่กว่า 32 ชนิด หรือแม้กระทั่งในฤดูหนาวทุกท่านก็จะสามารถพบเห็นความงามที่แตกต่าง อาทิเช่น สนตู้เจียน สนอาซาเรีย น้ำตกและลำธารที่จับตัวกันเป็นน้ำแข็งเป็นรูปทรงต่างๆ และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี้คือ ในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีผลิดอกเบ่งบานไปทั่วภูเขาแห่งนี้ **(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)**

เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทอง และประตูไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทำให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ

นำทุกท่านเพลิดเพลิน ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อเรียก ‘ถนนคนเดินจินปี้ลู่ (Jin Bi Square)’ถือว่าเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง ถนนจินปี้ลู่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้คือ ตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาคำย่อ “จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต”ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชศกซวเต๋อราชวงศ์หมิงถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปีเล่ากันว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือทุก 60 ปี ในยามเย็น ตะวันยอแสงยามสายัณห์ทางตะวันตกของคุนหมิง มาบรรจบกับพระจันทร์ทอแสงที่เพิ่งโผ่ลขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิง ตรงซุ้มม้าทองและซุ้มไก่มรกตพอดีทำให้เกิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลักษณะ“รัศมีบรรจบณม้าทองไก่มรกต”นำทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้ามากมายตลอดถนนแห่งนี้ หรือจะสามารถเดินเล่นชมทัศนียภาพของถนนคนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซับวิธีชีวิตของคนท้องถิ่นในย่านนี้

นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ”สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

พักที่           YI SHANG HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ 4

เมืองโบราณกวนตู้ –ภูเขาซีซาน (Option Tour) –สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

 

                   นำท่านสู่ย่านการค้าของเมืองโบราณกวนตู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้าแหล่งซ้อปปิ้งเสื้อผ้าอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อนส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบตและด้านหลังของเมืองโบราณเป็นที่ตั้งของวัดลามะหรือวัดธิเบตเมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

            Option เพิ่มเติม: ภูเขาซีซาน (Xishan Dragon Gate)นำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี

นำท่านเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผาและการมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ  เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า “ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง” ด้วยความงดงามทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนไปเข้าหูพระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถึงได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อยทำร้าย จึงได้สร้าง ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปักกิ่ง ขึ้นแทน(ราคาทัวร์ 800 บาท/ท่านขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่สนใจเท่านั้น สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)

เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูสุกี้เห็ดสมุนไพร(8)

เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิดทำให้เมนูเห็ดกลายเป็นเมนูยอดนิยมโดยขั้นตอนต่าง อาทิเช่น การเลือกผักและเลือกเครื่องเคียงอื่นๆ การปรุง จะมีพนักงานประจำส่วนตัวคอยบริการตลอดเพื่อให้ได้คุณภาพของรสชาติความอร่อย การรับประทานได้อย่างถูกวิธีท่านใดที่ชอบหรือไม่ชอบรับประทานเห็ดหากได้มีโอกาสมารับประทานรับรองได้ว่าจะหันมาหลงรักเห็ดกันเลยทีเดียว เพราะรับรองได้ว่าอร่อยมิรู้ลืมแน่นอนซึ่งทุกท่านสามารถสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์สไตล์เมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อนนำทุกท่านอิสระและเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งมากมาย อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ขนม หรือสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินฉางซุย

18.30         บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลัคกี้แอร์(8L)เที่ยวบินที่8L801

19.45         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่นท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100%ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ1,500 บาท/ท่าน/ทริป**

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ1,500 บาท/ท่าน/ทริป**

(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

สำหรับเด็กอายุ 2-18 ปี จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท **

 

อัตรารวม

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                           R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                         R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน                      R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                                           R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราไม่รวม

คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี**

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 2. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป
 3. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท