View 1128

ความประทับใจลูกค้า

จากใจ : คุณฐายิกา ฝองภิญโญ & คุณนาตนา จันทร์หอม

คุณฐายิกา ฝองภิญโญ : ทุกอย่างเป๊ะเวอร์ 

คุณนาตนา จันทร์หอม : เจมส์น่ารักม๊ากๆๆๆๆ ซาราเฮโยอิอิ

close