• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่าแอฟริกาใต้

วีซ่าแอฟริกาใต้

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30วัน

 

เอกสารสำหรับขอวีซ่ากรณีพำนักเกิน 30 วัน

 

 

วีซ่าท่องเที่ยว

 1. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 35 มม. X 45 มม. หน้าตรง ฉากหลังสีขาว 
 2. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 3. ใบจองโรงแรม
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน
 5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 6. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วยและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 7. Work Permit ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ในกรณีชาวต่างชาติ)
 8. ใช้เวลา 5 วันทำการ (ถ้าเป็นชาวต่างชาติไม่มี Work Permit ใช้เวลา 10-15 วันทำการและต้องมีเงินประกัน 40,000 บาท)
 9. ทางสถานทูตจะให้วีซ่าแบบ Multiple Entry มีอายุวีซ่า 3 เดือน 

 

วีซ่าธุรกิจ

 1. แบบฟอร์ม BI-84 ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
 2. พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา
 3. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 35 มม. X 45 มม. หน้าตรง ฉากหลังสีขาว
 4. หลักฐานแสดงถึงการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน , Confirmed booking air-ticket
 5. หลักฐานแสดงถึงที่พัก ในแอฟริกา เช่น Booking โรงแรม
 6. หลักฐานทางการเงิน เช่น Bank Statement , Book Bank , Bank Certifficate Credit Card
 7. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 8. กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองจากบริษัท(นายจ้าง) ที่ระบุว่า คุณเป็นพนักงาน
  ของบริษัท และได้รับอนุญาตให้ลาไปเที่ยวแอฟริกาใต้ ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....
 9. จดหมายเชิญจากบริษัทฯ ในแอฟริกาใต้ (ระบุวันที่ ที่คุณจะต้องไปเข้าร่วม)
 10. ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่า ท่านละ 2,350 บาท

 

สถาณทูตแอฟริกาใต้
ที่ตั้ง : ชั้น 6 ปาร์ค เพลส 231  ซ.สารสิน ลุมพินี  กทม.10330
TEL : 02-2538473-6
FAX : 02-2538477

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 08.30-12.00 น.
เวลารับวีซ่า : 14.00-15.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ