• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่าเวียดนาม

วีซ่าเวียดนาม

*คนไทยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

 

ข้อมูลด้านล่างสำหรับคนที่ต้องการพำนักเกิน 30 วัน

 

วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนาม

 1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา 
 2.  แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป 
 3. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)  
 4. ชาวต่างชาติที่ทำงานในเมืองไทยต้องแสดง Work Permit   
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า Single 1,800 บาท

 

วีซ่าธุรกิจเวียดนาม

 

1.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
2.พาสปอร์ตตัวจริงที่ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนหน้าว่าง 3 หน้า+เล่มเก่า(ถ้ามี)
3.ใบ Authorized จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่เวียดนาม Fax เข้าสถานฑูตเวียดนามในไทยให้บริษัทที่เวียดนามไปติดต่อกับ Immigration ที่เวียดนามเพื่อขอใบ Authorizedพอได้ Approvedแล้วเขาจะส่งกลับมาสถานฑูตเวียดนามในไทยแล้วจึงนำ Authorized ไปขอวีซ่า
4.ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

 

สถาณทูตเวียดนามประจำประเทศไทย

 

ที่ตั้ง : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
Address : 83/1 WIRELESS RD.,BANGKOK 10330
TEL : 0 2251 7202, 0 2251 5836-8 
FAX : 0 2251 7201 , 0 2251 7203 
EMAIL : vnemb.th@mofa.gov.vn
URL : www.vietnamembassy-thailand.org/en/


เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 08.30 -11.00 น.
เวลารับวีซ่า : 14.00 -16.00 น
ระยะเวลาดำเนินการ : 20 วัน ทำการ
** ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
** เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ

 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป-เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7-20 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ