• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่าเบลเยี่ยม

วีซ่าเบลเยี่ยม

การขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเบลเยี่ยม

 

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 3เดือน หลังจากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และหนังสือ
  เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
 6. หลักฐานการทำงาน ,หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษที่ระบุวันลาหยุดงาน ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง ,หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
  ,จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นนักดรียน/นักศึกษา6.
 7. หลักฐานด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 8. หลักฐานการเดินทางไปและกลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน
 9. หลักฐานการทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกันอย่างต่ำ
  30,000 ยูโรหรือ 1,500,00 มีอายุใช้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 10. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ
  และสูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 11. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเบลเยี่ยม (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ชำระค่าวีซ่าและค่าบริการจองคิวยื่นวีซ่าของVFS จำนวนเงิน 2,855 บาท หรือ 1,780 บาท (สำหรับ อายุ 6-12 ปี) โดยชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ต้องนำสำเนาหนังสือเดินทางไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารด้วย และต้องรอ 1 วันทำการหลังจากชำระค่าบริการ จึงจะสามารถจองคิวยื่นวีซ่าได้ที่ http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/Scheduleanappoinment.html

และต้องทำการนัดหมายหรือจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 30 วันหลังจากชำระค่าบริการ มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าบริการใหม่

 

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย
ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-6795454 โทรสาร : 02-6795467
เว็บไซต์ : http://www.diplomatie.be/bangkok
อีเมล์ : bangkok@diplobel.fed.be,bangkok.visa@diplobel.org


วัน-เวลาทำงานแผนกวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.15 – 11.30 น.

 

 

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ