• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่าเดนมาร์ก

วีซ่าเดนมาร์ก

การยื่นขอวีซ่าเดนมาร์ก

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่
  • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
  • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) / (แปลเป็นภาษาิัอังกฤษ)
  • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  • ใบจองโรงแรม
  • ประกันการเดินทาง
  • ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมสำเนาบัตรฯ และหน้าPP. ของผู้เดินทาง และ ตัวแทน
  • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
  • หากผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ กรุณายื่นเอกสารต่อไปนี้

ในกรณีเดินทางคนเดียว
หนังสือยินยอมจากบิดามารดาทั้งตัวจริงและสำเนา รับรองโดยอำเภอ

 

ในกรณีเดินทางกับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งตัวจริงและสำเนา รับรองโดยอำเภอ

 

ในกรณีเดินทางกับบิดาหรือมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
หนังสือรับรองการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งตัวจริงและสำเนา

 

*หมายเหตุ **เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 แผนกกงสุลประเทศเดนมาร์ก ไม่รับยื่นวีซ่าโดยตรงกับผู้ยื่นขอวีซ่า
ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าเดนมาร์ก โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

 

ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-15.00น.


ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก 2,900 บาท และค่าบริการดำเนินการ 1,080 บาท


ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและดำเนินการ ประมาณ 5 วันทำการ

**หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

 

 

 

ที่อยู่ ศูนย์รับยื่นวีซ่าเดนมาร์ก สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย
ห้อง 496-502 ชั้น 8 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02 2520865
อีเมล์ : nfo.dkth@vfshelpline.com
เว็บไซต์ http://www.vfsglobal-denmark.com/thailand/allaboutyourvisas.html
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น.
(ยื่นวีซ่า) วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

 

 

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ