• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่าเกาหลีใต้

วีซ่าเกาหลีใต้

การขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี

 

*คนไทยสามารถเข้าไปในเกาหลีได้โดยไม่ต้องวีซ่า  สามารถอยู่ได้นานถึง 90 วัน  ใช้เพียงพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนเท่านั้น  โดยขั้นตอนการเข้าเมืองจะมีเอกสารที่ต้องกรอกดังนี้

 

 1. แบบสอบถามสุขภาพ เป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป  ถามว่าเคยเป็นโรคติดต่อหรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรคระบาดต่างๆหรือไม่  
 2. แบบฟอร์มขอเข้าเมือง ให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับพาสปอร์ต  โดยให้กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยเฉพาะสถานที่พักในประเทศเกาหลี ให้ระบุชื่อโรงแรมที่เราพักอาศัยที่มีระยะเวลานานที่สุด
 3. ใบสำแดงสิ่งของศุลกากร ใบนี้ให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหลังจากรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่หากท่านไม่มีสิ่งของที่จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ก็ไม่ต้องแสดงใบนี้ ให้เดินออกทางช่องทางสีเขียวได้ทันที

ในกรณีขอวีซ่าเพื่ออยู่เกิน 90 วัน

 

ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เกิน 90 วันไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตามต้องได้รับใบจดทะเบียนต่างด้าวหรือ Certificate of Alien Registrationจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยบุคคลนั้นจะต้องไปทำการจดทะเบียนต่างด้าวหรือลงทะเบียน


การพำนักอาศัย ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ซึ่งจะตั้งอยู่ในที่ต่างๆตามเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงโซลสนามบินอินชอน เมืองพูซาน ฯลฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศเกาหลีใต้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวคนเข้าเมืองให้

 

D-2 Visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้ เป็นเวลา 1 ปี และหากต้องการศึกษาต่อก็สามารถยื่นเรื่องต่ออายุวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งนักเรียนต้องนำหลักฐานจากสถานศึกษาไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

D-4 Visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้คราวละ 6 เดือนและสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนได้ในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งนักเรียนต้องนำหลักฐานจากสถานศึกษาไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาก็สามารถต่ออายุวีซ่าได้ โดยเปลี่ยนเป็น D-2 Visa

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
 2. ใบอนุญาติทำงานใบประเทศไทยและสำเนา 1 ชุด / หนังสือรับรองความเป็นนักเรียนและทรานสคริปท์ (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป้นนักเรียนที่เรียนในประเทศไทย )
 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ( ถ้ามี )
 4. หนังสือรับรองการทำงาน ( ระบุตำแหน่งและเงินเดือน )
 5. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท(ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ )
 6. หนังสือเชิญ( ในกรณีที่มีเพื่อนอยู่ในประเทศเกาหลี )
 7. สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของผู้เชิญ
 8. หนังสือรองบัญชีเงินฝาก ( ต้องให้ธนาคารออกให้)
 9. หลักฐานการจองโรงแรม ( ถ้ามี)
 10. ตั๋วเครื่องบิน  ( ถ้ามี)
 11. ตราประทับเอ็นทรี เพอร์มิท ที่รับจาก ต.มประเทศไทย
 12. ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า 1,020 บาท ( เงินสด )
 13. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 14. แบบฟอร์มขอวีซ่า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มที่
สถานฑูตเกาหลี
Republic of KOREA (South Korea)

23 Thiam-Ruammit Road Ratchdaphisek, Bangkok 10320

Tel: 02-2477537-41

 

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ