• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่าอิตาลี

วีซ่าอิตาลี

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอิตาลี

 1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)พร้อมสำเนา
 2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป
 3. จดหมายรับรองการทำงาน(ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 4. จดหมายชี้แจงการทำงาน(ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
 5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท(กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน
 8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุดตัวจริงในหน้าปัจจุบัน
 9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
 11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)
 14. Booking ตั๋วเครื่องบิน
 15. ใบจองโรงแรม
 16. ประกันการเดินทาง

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอิตาลี 3100 บาท (อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

สถานฑูตอิตาลี
ที่อยู่: 399 ถ.นางลิ้นจี่ กทม. 10120
โทรศัพท์: 02-2854090-3
เวปไซต์: http://www.ambbangkok.esteri.it/


วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 16.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น.-12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 14.00 น.-15.30 น.


แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ