• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่าออสเตรีย

วีซ่าออสเตรีย

การขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวในออสเตรีย

 1. คำร้องที่กรอกเป็นตัวพิมพ์หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงและผู้ร้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 2. ภาพถ่ายปัจจุบัน 2 รูป (2 นิ้ว ) ขนาดมาตรฐานตามแบบของ ไอซีเอโอ (ดูที่เว็บไซต์ ขนาดมาตรฐานตามแบบของรูปถ่าย)
 3. หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุใช้งานอย่างน้อย 90 วันหลังจากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ
 4. หลักฐานด้านยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปและกลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบิน
 5. หลักฐานการทำประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางและการทำประกันอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่าได้ให้การคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร มีอายุใช้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 6. กรมธรรม์ประกันภัยภาษาต่างประเทศให้แสดงต้นฉบับพร้อมคำแปลภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ
 7. การรับรองเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม  ฯลฯ)
 8. สำหรับการเดินทางแวะหลายประเทศให้แสดงหนังสือรับรองการจองการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งระบุเส้นทางการเดินทางและการจองที่พักสำหรับการเดินทางทั้งหมด (หลักฐานการจองโรงแรม)
 9. หนังสือรับรองการทำงานประจำจากนายจ้าง
 10. หนังสือรับรองการให้ลาหยุดงานของนายจ้าง
 11. หนังสือรับรองจากโรงเรียน
 12. สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ในประเทศไทยบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี) หนังสือให้ความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ปกครองที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วและหลักฐานการเป็นบิดามารดา (สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง)
 13. หลักฐานด้านการเงิน (สลิปธนาคาร ข้อมูลธนาคาร สมุดเงินฝาก เช็คเดินทาง) บัตรเครดิตและเงินสดจะไม่ได้รับการยอมรับเป็นหลักฐานด้านการเงินที่เพียงพอ

การเดินทางที่มีหนังสือเชิญ

 1. หากท่านประสงค์จะเยี่ยมบุคคลที่รู้จักหรือเพื่อนในประเทศออสเตรีย ท่านต้องแสดงเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม
 2. ต้นฉบับคำให้การรับรองการออกค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับการรับรองจากศาลหรือ ทนายความ
 3. หลักฐานแสดงการมีรายได้ของผู้เชิญ (เช่น หลักฐานการรับเงินเดือนสามเดือนที่ผ่านมา) 
 4. หลักฐานด้านการเงินของผู้เชิญ ( สลิปธนาคาร ฯลฯ)
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เชิญที่มีถิ่นที่พำนักหลักอยู่ในประเทศออสเตรียที่ออกให้โดยสำนักทะเบียนกลาง
 7. สัญญาเช่าบ้านหรือหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน (สำเนาโฉนดที่ดิน)
หากท่านประสงค์จะเยี่ยมบุคคลที่รู้จักหรือเพื่อนในประเทศออสเตรีย ท่านต้องแสดงเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย  กรุงเทพ
เลขที่  14  ซอยนันทา
ถนนสาทรใต้  ซอย 1
กรุงเทพ 10120
โทร : (+66/2) 303 -6057-59
โทรสาร: (+66/2) 287-3925

กรณีเร่งด่วน  หลังจากเวลาทำการ
โทร:  081 – 903-6516

 

การขอวีซ่าเชงเก็นสำหรับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ

การขอวีซ่าเชงเก็นสำหรับการเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียน

การขอวีซ่าเชงเก็นประเภทเดินทางผ่านประเทศออสเตรียไปยังประเทศอื่น

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ