• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
 2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. จดหมายรับรองการทำงาน(ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 4. จดหมายชี้แจงการทำงาน(ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
 5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท(กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน
 8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว)หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบัน)
 9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
 11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 14. Booking ตั๋วเครื่องบิน
 15. ใบจองโรงแรม
 16. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท  ต้องทำเฉพาะบริษัทที่ได้รับอนุมัติ ดูรายชื่อได้จากเวบสถานทูต


ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
35 ถนนวิทยุเหนือ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02 2530156-60, 02 2544596, 02 2544596     
โทรสาร : 02 2554481, 02 2554481,022544804
เว็บไซต์ : www.eda.admin.ch/bangkok
วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-11.30 น.
สำหรับวิธีการขอวีซ่าจากเว็บสถานทูต www.eda.admin.ch/bangkok

 

หมายเหตุ :
ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง โดยโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าที่ 1-900 222 340 (ค่าบริการ 9 บาท/นาที) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,900 บาท และ 1,500 บาทสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
(เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าวีซ่า)

 

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ