• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่าฝรั่งเศส

วีซ่าฝรั่งเศส

เอกสารการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

 1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา
  (หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ หน้าที่มีการต่ออายุหนังสือเดินทาง)
 3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 6. สำเนาใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
  ที่ออกโดยบริษัทประกันที่ได้รับการรับรองจากสถาณทูต
 7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม หรือหนังสือรับรองการให้ที่พักตัวจริง พร้อมสำเนา
 8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา
 9. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา (ภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส)เช่น จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน และ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ
  หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
 10. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส)
  หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศส (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 11. ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียวหรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง


** เริ่มตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553 แผนกกงสุลประเทศฝรั่งเศส ไม่รับยื่นวีซ่าโดยตรงกับผู้ยืนขอวีซ่า

ทุกท่านที่ต้องการยื่นวีซ่าทุกประเภท ต้องติดต่อยื่นวีซ่าผ่าน ศูนย์รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส TLScontact เท่านั้น
ยกเว้น การขอรับบุตรบุญธรรม ที่ยังคงยื่นขอโดยตรงกับทางแผนกกงสุล

 

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่ตึกกสท. ชั้น 23 ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ส่วนฝ่ายเศรษฐกิจและฝ่ายพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ชั้น 22
และ 25 ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.ambafrance-th.org/

 


แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ