• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่านอร์เวย์

วีซ่านอร์เวย์

การทำวีซ่าเข้าประเทศนอร์เวย์

 

วีซ่าท่องเที่ยวใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
 2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
 6. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 9. เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต )
 11. ใบจองโรงแรม
 12. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

วีซ่าธุรกิจใช้เอกสารดังนี้

 1. Passport เล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามีPassport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
 3. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
 4. จดหมายเชิญจากบริษัทใน Norway
 5. หลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม
 8. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต )

สถาณทูต นอร์เวย์

 

ชั้น 18 อาคาร UBC 2, 591 ถนนสุขุมวิท ซอย 33 กทม. 10110 
โทรศัพท์ : 0-2204-6500
แฟกซ์ : 0-2262-0218
อีเมลล์ : emb.bangkok@mfa.no
เวปไซต์ : http://www.emb-norway.or.th/


เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 09.00-16.00 น.
เวลารับวีซ่า : 13.00-16.00 น.

 

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ