• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์พม่า

code รหัสทัวร์ ฺBST_MMR04_DD
อัพเดทล่าสุด 20/07/17 | view 4890

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศพม่า
ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม อินทร์แขวน MMR04_DD เริ่มต้น 11,900 บาท
 
เดินทางโดย :
์NOK AIR
 
 
รายละเอียด :

พม่า ย่างกุ้ง หงสาสิเรียม เทพทันใจ บินDD 

พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา 

พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาวสุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ 

จุดเด่นของโปรแกรม
 •  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
 •  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
 •  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
 •  สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
 •  ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
 •  อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 •  เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรู 4 ดาว
 •  แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
14 - 16 กรกฎาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
15 - 17 กรกฎาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
21 - 23 กรกฎาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
22 - 24 กรกฎาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
28 - 30 กรกฎาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
29 - 31 กรกฎาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
4 - 6 สิงหาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
5 - 7 สิงหาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
11 - 13 สิงหาคม 2560
NOK AIR
13,900
3 เมษายน 2560
12 - 14 สิงหาคม 2560
NOK AIR
14,900
3 เมษายน 2560
18 - 20 สิงหาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
19 - 21 สิงหาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
25 - 27 สิงหาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
26 - 28 สิงหาคม 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
1 - 3 กันยายน 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
2 - 4 กันยายน 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
8 - 10 กันยายน 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
9 - 11 กันยายน 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
15 - 17 กันยายน 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
16 - 18 กันยายน 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
22 - 24 กันยายน 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
23 - 25 กันยายน 2560
NOK AIR
11,900
3 เมษายน 2560
29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
6 - 8 ตุลาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
7 - 9 ตุลาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
13 - 15 ตุลาคม 2560
NOK AIR
14,900
20 กรกฎาคม 2560
14 - 16 ตุลาคม 2560
NOK AIR
13,900
20 กรกฎาคม 2560
20 - 22 ตุลาคม 2560
NOK AIR
13,900
20 กรกฎาคม 2560
21 - 23 ตุลาคม 2560
NOK AIR
15,900
20 กรกฎาคม 2560
27 - 29 ตุลาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
28 - 30 ตุลาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
3 - 5 พฤศจิกายน 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
4 - 6 พฤศจิกายน 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
10 - 12 พฤศจิกายน 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
11 - 13 พฤศจิกายน 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
17 - 19 พฤศจิกายน 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
18 - 20 พฤศจิกายน 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
25 - 27 พฤศจิกายน 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
1 - 3 ธันวาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
2 - 4 ธันวาคม 2560
NOK AIR
13,900
20 กรกฎาคม 2560
8 - 10 ธันวาคม 2560
NOK AIR
13,900
20 กรกฎาคม 2560
9 - 11 ธันวาคม 2560
NOK AIR
14,900
20 กรกฎาคม 2560
15 - 17 ธันวาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
16 - 18 ธันวาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
22 - 24 ธันวาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
23 - 25 ธันวาคม 2560
NOK AIR
12,900
20 กรกฎาคม 2560
29 - 31 ธันวาคม 2560
NOK AIR
15,900
20 กรกฎาคม 2560
30 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
NOK AIR
16,900
20 กรกฎาคม 2560
31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
NOK AIR
15,900
20 กรกฎาคม 2560
อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่
11,900บาท
เด็กมีเตียง
11,500บาท
เด็กไม่มีเตียง
10,900บาท
พักเดี่ยว
3,000บาท
ราคาทัวร์รวม
อัตราค่าบริการรวม
   - ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
   - ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
   - อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
   - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
   - ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
   - ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
   - ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   - ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
   - ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตราค่าบริการไม่รวม
   - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
   - ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
   - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
   - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
   2.กรณียกเลิก
      2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์
      2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
      2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
   3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการ เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี     4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม จำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ เดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
   5. คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท**
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3D2N (SL)

กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - กันยายน 60

อ่านต่อ

ทัวร์พม่า – พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N(PG)

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - กันยายน


อ่านต่อ

ทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์-มินกุน-สกายส์-อังวะ-พุกาม 4วัน3คืน (PG)

กำหนดวันเดินทาง :
05 – 08 ต.ค. 60
19 – 22 ต.ค. 60
02 – 05 พ.ย. 60
16 – 19 พ.ย. 60
07 – 10 ธ.ค. 60
21 – 24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 60 (วันปีใหม่)
30 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 60 (วันปีใหม่)

อ่านต่อ

ทัวร์พม่า พม่า-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N (PG)

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. - ก.ย. 60

อ่านต่อ

ทัวร์พม่า – ย่างกุ้ง –หงสา –สิเรียม 3D2N(DD)

กำหนดการเดินทาง: กรกฏาคม - ธันวาคม 60

อ่านต่อ

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน (PG)

กำหนดการเดินทาง : 

23 – 25 มิ.ย. 60 
30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60 
08 – 10 ก.ค. 60 (วันอาสาฬหบูชา) 
21 – 23 ก.ค. 60 
28 – 30 ก.ค. 60 (วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10) 
12 – 14 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ) 
25 – 27 ส.ค. 60 
08 – 10 ก.ย. 60 
22 – 24 ก.ย. 60

อ่านต่อ

ทัวร์พม่า พุกาม - อินเล - มัณฑะเลย์ 4D3N_FD

กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน

อ่านต่อ

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ