คำฮิตที่ค้นหา "เซี่ยงไฮ้"

Page : 1
“เซี่ยงไฮ้” ทันสมัยที่สุดในจีน

“เซี่ยงไฮ้” ทันสมัยที่สุดในจีน

คำฮิต » เซี่ยงไฮ้

เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน ยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินการธนาคาร และยังเป็นแหล่งที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน มีพื้นที่ 69 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน ตลาดหลงหัว เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และอื่นๆ อีกมากมาย

Page : 1